Zarząd

ZARZĄD PSZS w Krośnie

Przewodniczący Zarządu – Jerzy Janusz
Zastępca Przewodniczącego – Arkadiusz Fara
Zastępca Przewodniczącego – Tomasz Staroń
Sekretarz – Krzysztof Belczyk
Czlonek Prezydium  – Kazimierz Zima
Członek Zarządu  – Marcin Błaż
Członek Zarządu  – Robert Guzik
Czlonek Zarządu – Piotr  Bril
Członek Zarządu – Tomasz Niżnik
Członek Zarządu – Janusz Lenik
Członek Zarządu – Dariusz Płaza

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący – Jerzy Pietruszka
Członek Komisji – Beata  Wosiewicz
Członek Komisji – Sławomir Włoch