Terminarz zawodów powiatowych 2018-2019( Igrzyska Dzieci,IMS ,Licealiada)

                                                   Terminarz imprez sportowych:
                   IGRZYSKA DZIECI
  TERMINARZ   ZAWODÓW      2018/2019
DYSCYPLINA                                                                                                                    ORGANIZATOR TERMIN
INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA W LA
SP 4 A.Orszulak,SP 14 Renata Guzek 19.09 .2018
SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE SP  12   Magdalena Jasłowska 3.10.2018
DRUŻYNOWE BIEGI PRZEŁAJOWE SP 12    M.Jałowska 3 dek.III 2019
SZACHY DRUŻYNOWE
INDYWIDUALNE
SP6   Sławomir Włoch
SP 6  S.Włoch
2 dek. X-2018
2 dek IV 2019
BADMINTON Zgłoszenia do PWSZS do 15 IX 2018 półfinał 3 dek.XI
MINI UNIHOKEJ DZIEWCZĄT SP 14   Michał Musijowski 2 dek.XI 2018
MINI UNIHOKEJ CHŁOPCÓW SP 7    Grzegorz Wiernasz 2 dek. XI 2018
MINI PIŁKA RĘCZNA DZIEWCZĄT SP 7   Aleksandra Borek 2 dek XII 2018
MINI PIŁKA RĘCZNA CHŁOPCÓW SP 5   Gabriela Opyd-Pacuta 2 dek XII 2018
MINI KOSZYKÓWKA DZIEWCZĄT SP  14 Olga Baran 2 dek  I  2018
MINI KOSZYKÓWKA CHŁOPCÓW SP   7  G.Wiernasz 2 dek  I  2018
TENIS STOŁOWY DZIEWCZĄT SP 6  Sławomir Włoch, Bernadetta Juszczyk 2 dek  II 2018
TENIS STOŁOWY CHŁOPCÓW SP 6  S Włoch, B.Juszczyk 2 dek. II 2018
MINI PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT SP 15  Małgorzata Chruściel, 2 dek III 2018
MINI PIŁKA SIATKOWA CHŁOPCÓW SP 15   Mirosław Nowicki 2 dek III 2018
GIMNASTYKA Zgłoszenia do PWSZS do 15 IX 2018 Finał W. dek.III
NARCIARSTWO BIEGOWE Zgłoszenia do PWSZS do15 IX 2018 Finał W 1 dek.II
CZWÓRBÓJ DZIEWCZĄT SP 3,SP 10   M.Zajdel,E.Rząsa 2 dek V 2019
CZWÓRBÓJ CHŁOPCÓW SP  3,SP 4   M,Zajdel,A.Orszulak 2 dek V 2019
TRÓJBÓJ DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW SP3,SP 5    M.Zajdel G.Opyd-Pacuta 3 dek V 2019
PIŁKA NOŻNA CHŁ. SP  8  D. Soliński Czerwiec 2019
PIŁKA NOŻNA DZ. SP  8  M. Maculski Czerwiec  2019
„BAW SIĘ Z NAMI” SP  7  G. Wiernasz  3 dek V   2019
ŁYŻWIARSTWO Zgłoszenia do PWSZS do 15 IX 2017 Finał . 3 dek.II
PŁYWANIE- półfinał woj. SP 14   W.Borek 3 dek III  2019
   

                            Igrzyska Mołdzieży Szkolnej     Terminarz  2018/19

Dyscyplina Organizator Termin Odpowiedzialny
Drużynowe.b. przeł. SP 12 3 dek. III 2019 K. Zajdel
Szt.b. przeł. SP 12  3. X 2018 K.Zajdel
Ind.mistrz L.A SP 6 20.09. 2018 S.Włoch
Liga L.A  SP 14 2 dek. V 2019  H.Orszulak
Koszykówka SP 14 dz.+ chł. 2 dek. XI 2018  O.Baran,M.Baran
Piłka siatkowa SP 15 dz.,chł. 3 dek. II 2019 dz.- E.Mikulska ,chł.- J. Marszałek
Piłka ręczna  SP 12 dz.SP 7,chł. 2 dek. II  2018 K. Zajdel,P.Rysz
Piłka nożna SP 14 dz., chł. 2 dek.V 2019 D. Liana
Unihokej dz.,chł  SP 7 dz,SP 5 chł. 2 dek. XI.2018  dz.-G.Wiernasz,,chł-G.Opyd.
Pływanie  SP 14 półfinał woj. 1 dek.III 2019 W. Borek
Tenis stołowy   ZSP 1 2 dek. I.2019 chł., dz.  D.Niepokój
Badminton Zgłoszenia PW SZS 2 dek.XI 2018 – półfinał woj. PW SZS Rzeszów
Szachy-druż.  SP 15 3 dek. X.2018  J.Marszałek
Szachy indywidualne   SP 15 2 dek. IV 2019  J.Marszałek
Narciarstwo biegowe zgłoszenia PW SZS 1 dek. II 2019 – finał  woj. PW SZS Rzeszów
Aerobik zgłoszenia PW SZS 3 dek. IV  2019 – finał woj. PW SZS Rzeszów
Gimnastyka zgłoszenia PW SZS 2 dek.III 2019 – finał woj. PW SZS Rzeszów
Łyżwiarstwo zgłoszenia PW SZS 1 dek.III 2019 – finał woj. PW SZS Rzeszów

                           Licealiada   2018/2019  TERMINARZ ZAWODÓW  SZS

 

Dyscyplina      Organizator Startujące szkoły Termin
1.Sztafetowe biegi przełajowe (dz.chł) ZSP Nr 4 D.Płaza wg zgłoszeń Powiat 3.10. 2018
Fin.woj.23.10.2018
Krosno
2.Drużynowe biegi przełajowe( dz.,chł.) ZSP Nr 2 W.Wójcik wg zgłoszeń 3 dek.III 2019
3. Liga lekko-   atletyczna-rejon       ZSP 4, MZS 5
D.Płaza, R.Krężałek
wg  zgłoszeń 27.IX.2018.
4. Koszykówka :

chłopcy

Gr. II  II LO
(T Zając)
1.MZS nr 5
2 ZSP nr 1
3.II  LO
Gr. I   I LO
(T.Nowakowski)
1. .I LO
2 .ZSP nr 4
3. ZSP 1
4. ZSP 5
I LO, II LO, ZSP-1,  ZSP-3, ZSP-4, ZSP-5,MZS 5 Styczeń 2019
dziewczęta  Organizator;ZSP 1 (P.Guzik)ZSp
Gr.  I
                     GR.  II
1.  ZSP 1                1  II LO
2.  I  LO                  2.MZS 5         .
3. ZSP 4                 3  ZSP 5
 

ZSP 1, I LO ,ZSP 4,II LO,

ZSP-5,MZS nr 5

 

Luty  2019 ( 1 dek.)

 

5. Piłka siatkowa :

chłopcy

Gr. I- I LO
(org.A.Zajchowski)
1. ZSP 1
2.  MZS 5
3. ZSP nr 4
Gr.  II –ZSP3
(org.M.Błaż)
1. ZSP nr 3
2. ZSP nr 5
3. I LO
4. II LO
I LO, II LO, ZSP-1, ZSP-3, ZSP-4, ZSP-5, MZS-5 do 20 XII .2018
dziewczęta Gr. I – ZSP 5
(org. K.Konop.ZSP 5
1.ZSP 2
2.ZSP 4
3.ZSP 5
4.  II  LO
Gr.II I LO

(org.K.Kustroń)
1. I  LO
2. ZSP 1
3. MZS 5

 I LO,II LO.ZSP1,ZSP-4

ZSP-5,,MZS nr 5,ZSP 2

 

do 20 XII 2018
6. Tenis stołowy dziewczęta    i chłopcy        ZSP Nr 1 -org. D.Niepokój I LO, II LO, ZSP-1, ZSP-2, ZSP-3, ZSP-4, ZSP-5, ZSP-6, ZSKU,   L.Plast., L. Katolickie listopad  2018
7. Szachy drużynowe

indywidualne

       ZSP 4 (A.Zajchowski)

       ZSP 4 (A.Zajchowski)

 

wg zgłoszeń

wg zgłoszeń

III dek. X 2018

marzec 2019

8. Piłka ręczna:
chłopcy 

dziewczęta

 

  ZSP 4 ( W.Bolanowski ) 
Gr. I                          Gr. II
1.MZS nr 5               1.ZSP nr 4
2. I  LO                     2.ZSP nr 5
3. ZSP nr 1               3.  II  LO

 

ZSP1  (-R.Kustroń)  MZS 5(A.Łasowski)

Gr.  I                           Gr.  II
1.ZSP 1                   1. I LO
2.ZSP 4                   2.II LO
3.ZSP  2                  3. ZSP 5
———                    4. MZS 5

 

 

 

I LO, II LO, ZSP 1,ZSP 4
ZSP 5,MZS 5,

 

 

 

I LO,II LO ,ZSP-1,ZSP 2

,ZSP-4,ZSP5,MZS 5

 

 

1 dek..XI.2018

 

 

 

pażdziernik  2018

9. Piłka nożna :chłopcy: (boisko„Orlik” )

 

 

 

dziewczęta:
(boisko ”Orlik”
ul.Legionów)

                MZS 5 (org..R.Krężałek)    

    Gr I                                         Gr II
1. ZSP nr  4                              1 ZSP nr  1
2. ZSP nr  5                              2. MZS nr 5
3.  ZSKU                                   3. II LO
4. ZSP nr 3                               4.  I LO

 

  ZSP nr 2 (org.W Wójcik,A.Panaś)   

       GR. I                                      GR.2
1.  ZSP 4                                    1. ZSP 1
2.  ZSKU                                     2. ZSP 5
3  .ZSP 2                                    3. MZS 5
4.   I  LO                                     4. II  LO

pażdziernik  2018

 

 

 

 

maj,czerwiec 2019

10.Unihokej

 

11. Pływanie

    Organizator:  I LO     ZSP nr 1 (Ł.Głowiński) -dziewczęta
—————                     ZSP nr 3 (P.Gonet )       – chłopcy


zgłoszenia do PWSZS w Rzeszowie do 15.IX.2018 Półfinał-  Org. ZSP nr 5 (A.Frączek)

 

listopad 2018

 

grudzień 2018