Współzawodnictwo 2015/2016,2016/17

WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE SZKÓŁ   

Celem prowadzenia klasyfikacji w rywalizacji sportowej szkół jest:

  • aktywizowanie dzieci i młodzieży niezależnie od ich poziomu  i możliwości ruchowych,
  • przeciwdziałanie postępującym zjawiskom patologicznym poprzez uczestnictwo dzieci w zawodach sportowych,
  • poszerzanie procesu szkolenia sportowego,
  • ocena pracy i osiągnięć szkół i klubów.

Współzawodnictwo obejmuje 18 dyscyplin sportowych w Igrzyskach Dzieci,16 w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej  oraz 12 w Licealiadzie.

Rywalizacja sportowa jest wieloetapowa: gminna, powiatowa, rejonowa, wojewódzka i ogólnopolska; trwa cały rok szkolny           od września do czerwca.

Współzawodnictwo sportowe krośnieńskie szkoły rozpoczynają  najczęściej od rywalizacji na szczeblu powiatowym. Następnie         do kolejnego etapu zawodów (rejonowych) awansuje zwycięzca (oprócz takich dyscyplin jak tenis stołowy, szachy, sztafetowe  i drużynowe biegi przełajowe , gdzie awansują 2 drużyny).  Do następnej rundy rozgrywek (półfinału czy finału wojewódzkiego) kwalifikują się dwie najlepsze szkoły. Zwycięzca finału wojewódzkiego reprezentuje województwo w finale ogólnopolskim.

Zawody w takich dyscyplinach jak: gimnastyka, łyżwiarstwo  i narciarstwo biegowe są jednoetapowe,  rozpoczynają się i kończą   na finale wojewódzkim, bez wcześniejszych eliminacji ze względu  na małą liczbę startujących, tym samym mniejszą konkurencję.

Piłka nożna rozgrywana jest tylko na szczeblu powiatu bez możliwości awansu z powodów finansowych i pozasportowych.

Do współzawodnictwa zaliczane są punkty za udział w zawodach PWSZS w Rzeszowie od szczebla powiatowego,poprzez
rejony do szczebla wojewódzkiego i  ogólnopolskiego(szczegóły w” Kalendarzu szkolnych imprez sportowych”)  oraz za organizację zawodów (6 pkt za każde zawody)

 

                     WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE SZKÓŁ

                               W  ROKU  SZKOLNYM  2017/2018

 

                 SZKOŁY PODSTAWOWE (IGRZYSKA DZIECI)

 

        Miejsce     Szkoła       Ilość punktów (udział w zawodach, organizacja)        

 

       I miejsce         SP   14               681       (609+72)                      
       II miejsce        SP   15               314       (296+18)
       III miejsce        SP     7               290       (260+30)                                                                                                     

 IV miejsce     SP    8                  132   (108+24)
V miejsce     SP    3                  125   (107+18)
VI miejsce    SP    6                  122    (110+12)
VII miejsce   SP  12                    96    (30+ 66)
VIII miejsce  SP   5                     47    (29+ 18)
IX miejsce   SP    10                   19    (13+  6)
X   miejsce   SP    4                    19    (13+ 6)

                               GIMNAZJA (IMS)

 

Miejsce     Szkoła    Ilość punktów (udział w zawodach, organizacja)        

 

  I  miejsce      Gimnazjum nr 4              847   (787+60 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                              II    II miejsce      Gimnazjum nr 3              555   (483+72 )               
  III miejsce    Gimnazjum nr 5               134   (74+60)                                                                    
IV miejsce    Gimnazjum 2-języczne          98   ( 92+ 6)                                                                                                      
V miejsce      Gimnazjum nr 2                    76   ( 64+12)
VI miejsce    Gimnazjum   nr 1                   31   (19+ 12)                                                                                 
VII miejsce   Gimnazjum Katolickie            19   (19)                                                                                                    

 

                         SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE (LICEALIADA)

 

Miejsce     Szkoła       Ilość punktów (udział w zawodach, organizacja)  
 I   miejsce      I LO                  637    (577+60)     
II   miejsce    ZSP 1                 494    (440+54)     
III miejsce     ZSP 5                 420    (390+30)                 
IV  miejsce     II LO                   400     (400)
V  miejsce      ZSP 4                 385     (331+54)
VI  miejsce     MZS 5                138      (120 +18)
VII miejsce     ZSP 3                 101      (95 + 6)
VIII miejsce    ZSP 2                  64       (28+36)
IX   miejsce     ZSKU                   5