Współzawodnictwo : 2017/2018 ,2018/2019, 2019/2020

WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE SZKÓŁ   

Celem prowadzenia klasyfikacji w rywalizacji sportowej szkół jest:

  • aktywizowanie dzieci i młodzieży niezależnie od ich poziomu  i możliwości ruchowych,
  • przeciwdziałanie postępującym zjawiskom patologicznym poprzez uczestnictwo dzieci w zawodach sportowych,
  • poszerzanie procesu szkolenia sportowego,
  • ocena pracy i osiągnięć szkół i klubów.

Współzawodnictwo obejmuje 18 dyscyplin sportowych w Igrzyskach Dzieci,16 w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej
oraz 12 w Licealiadzie.

Rywalizacja sportowa jest wieloetapowa: gminna, powiatowa, rejonowa, wojewódzka i ogólnopolska; trwa cały rok szkolny           od września do czerwca.

Współzawodnictwo sportowe krośnieńskie szkoły rozpoczynają  najczęściej od rywalizacji na szczeblu powiatowym. Następnie   do kolejnego etapu zawodów (rejonowych) awansuje zwycięzca (oprócz takich dyscyplin jak tenis stołowy, szachy, sztafetowe  i drużynowe biegi przełajowe , gdzie awansują 2 drużyny).  Do następnej rundy rozgrywek (półfinału czy finału wojewódzkiego) kwalifikują się dwie najlepsze szkoły. Zwycięzca finału wojewódzkiego reprezentuje województwo w finale ogólnopolskim.

Zawody w takich dyscyplinach jak: gimnastyka, łyżwiarstwo  i narciarstwo biegowe są jednoetapowe,  rozpoczynają się i kończą   na finale wojewódzkim, bez wcześniejszych eliminacji ze względu  na małą liczbę startujących, tym samym mniejszą konkurencję.

Piłka nożna rozgrywana jest tylko na szczeblu powiatu bez możliwości awansu z powodów finansowych i pozasportowych.

Do współzawodnictwa zaliczane są punkty za udział w zawodach PWSZS w Rzeszowie od szczebla powiatowego,poprzez
rejony do szczebla wojewódzkiego i  ogólnopolskiego(szczegóły w” Kalendarzu szkolnych imprez sportowych”)  oraz za organizację zawodów (6 pkt za każde zawody)

 

                     WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE SZKÓŁ

                               W  ROKU  SZKOLNYM  2017/2018

 

                 SZKOŁY PODSTAWOWE (IGRZYSKA DZIECI)

 

        Miejsce     Szkoła       Ilość punktów (udział w zawodach, organizacja)        

 

       I miejsce         SP   14               681       (609+72)                      
       II miejsce        SP   15               314       (296+18)
       III miejsce        SP     7               290       (260+30)                                                                                                     

 IV miejsce     SP    8                  132   (108+24)
V miejsce     SP    3                  125   (107+18)
VI miejsce    SP    6                  122    (110+12)
VII miejsce   SP  12                    96    (30+ 66)
VIII miejsce  SP   5                     47    (29+ 18)
IX miejsce   SP    10                   19    (13+  6)
X   miejsce   SP    4                    19    (13+ 6)

                               GIMNAZJA (IMS)

 

Miejsce     Szkoła    Ilość punktów (udział w zawodach, organizacja)        

 

  I  miejsce      Gimnazjum nr 4              847   (787+60 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                              II    II miejsce      Gimnazjum nr 3              555   (483+72 )               
  III miejsce    Gimnazjum nr 5               134   (74+60)                                                                    
IV miejsce    Gimnazjum 2-języczne          98   ( 92+ 6)                                                                                                      
V miejsce      Gimnazjum nr 2                    76   ( 64+12)
VI miejsce    Gimnazjum   nr 1                   31   (19+ 12)                                                                                 
VII miejsce   Gimnazjum Katolickie            19   (19)                                                                                                    

 

                         SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE (LICEALIADA)

 

Miejsce     Szkoła       Ilość punktów (udział w zawodach, organizacja)  
 I   miejsce      I LO                  637    (577+60)     
II   miejsce    ZSP 1                 494    (440+54)     
III miejsce     ZSP 5                 420    (390+30)                 
IV  miejsce     II LO                   400     (400)
V  miejsce      ZSP 4                 385     (331+54)
VI  miejsce     MZS 5                138      (120 +18)
VII miejsce     ZSP 3                 101      (95 + 6)
VIII miejsce    ZSP 2                  64       (28+36)
IX   miejsce     ZSKU                   5

 

 

                 WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE SZKÓŁ

                          W  ROKU  SZKOLNYM  2018/2019

 

 

                                       IGRZYSKA DZIECI

 

      Miejsce     Szkoła    Ilość punktów (udział w zawodach + organizacja)      

 

           I miejsce     SP   14                478       (436+42)                        

           II miejsce     SP    7                 428       (398+30) 

          III miejsce    SP   15             411       (399+12)                                                                                                                                                                                                                                         

         IV miejsce   SP    8              193    (181+12)

         V miejsce     SP    6                173    (143+30)                                          

VI miejsce    SP    3                72    (48+24)

VII miejsce   SP    12              64     (16+48 )

VIII miejsce  SP     5               59     (47+12 )

IX miejsce   SP    10                 40    (34+6)             –

 X   miejsce   SP    4             33    (21+12 )

 

                      IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

 

Miejsce     Szkoła    Ilość punktów (udział w zawodach + organizacja)      

 I  miejsce      SP  nr 14                            533   (467+66 )                                                                                                                                                                                                                                                                                         II miejsce       SP nr 15                            394   (382+12 )                                                                                                                                                              
III miejsce      SP nr 10                            170  (152+18)                                                                                                                                         

IV miejsce       SP nr 7                                88   ( 76+12 )                                                                                                      

V miejsce        SP nr  6                                88   ( 64+24 )

VI miejsce      SP  nr 12                           82   (28+54)                                                                                                                                                                                                                                                              

VII miejsce   Gimnazjum 2-języczne          24
VIII miejsce   Gimnazjm nr 1                      12

IX   miejsce   SP nr 5                                   7

X miejsce       SP nr 3                                  5                                         

 

                     SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

 

Miejsce     Szkoła       Ilość punktów (udział w zawodach + organizacja)

 

 I   miejsce      II LO                  547    (541+ 6)                    

II   miejsce      I LO                   503    (431+72)              

III miejsce     ZSP 4                  386     (320+66)               

IV  miejsce     ZSP 1                 355     (289 +66)                   

 V  miejsce      ZSP 5                277     (247+30)               

VI  miejsce      ZSP 3                257   ( 245+12)                 

VII miejsce      MZS 5               146     (134+12)

VIII miejsce     ZSP 2                 63        (45+18)

IX  miejsce     ZSKU                    6

 

                WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE SZKÓŁ

                         W ROKU SZKOLNYM  2019/2020

 

        SZKOŁY PODSTAWOWE (IGRZYSKA DZIECI ,IMS )

 

       MIEJSCE                           SZKOŁA         ILOŚĆ PKT ( UDZIAŁ W ZAWODACH + ORGANIZACJA )

        I miejsce                             SP  14                701 ( 641 + 60 ) 

       II miejsce                             SP   7                 621 ( 585 + 36 )

      III miejsce                             SP 15                 285 ( 267 + 18 )

      IV miejsce                             SP  8                 173 ( 161 + 12 ) 

       V miejsce                             SP  6                 167 ( 125 + 42 )

VI miejsce                             SP 10                   54

VII miejsce                             SP 12                  41 ( 35 + 6 )

VIII miejsce                            SP  5                   37 ( 31 + 6 )

IX miejsce                             SP  4                   20

X  miejsce                             SP 3                   10  ( 4 + 6 )

 

                     SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

 

          I miejsce           ZS Elektrycznych                451 ( 433 + 18 )

         II miejsce           I LO Krosno                         310 ( 256 + 54 )

         III miejsce          II LO Krosno                         302 ( 296 +  6 )

         IV miejsce         ZSP 1 Krosno                       297 ( 255 + 42 )

         V miejsce         ZS Naftowych                        275 ( 245 + 30 )

        VI miejsce         ZS Budowlanych                    200 ( 182 + 18 )

VII miejsce        ZS Mechanicznych                   168  ( 162 +  6 )

VIII miejsce       ZSP 2 Krosno                            55  (  43 + 12 )

IX miejsce        ZSKU Krosno                              3