Wyniki zawodów powiatowych 2017-2018,2019-2020

Zawody realizowane są przy pomocy finansowej Gminy Krosno

Rok szkolny  2017/2018

IMS  :SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE :       

Dziewczęta :                                                                 Chłopcy :

  1 miejsce – SP 15  Krosno                                    1 miejsce – SP 15 Krosno
2 miejsce  -SP 7 Krosno                                       2 miejsce  -SP 7 Krosno
3 miejsce – SP 14 Krosno                                     3 miejsce –  SP14 Krosno

 

GIMNAZJADA:  SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE :

   1 miejsce  – Gimnazjum nr 4 Krosno                   1 miejsce  – Gimnazjum nr 4  Krosno
  2 miejsce  – Gimnazjum nr 3 Krosno                   2 miejsce  – Gimnazjum nr 3 Krosno
 

LICEALIADA :  SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE :

        1 miejsce  – II  LO  Krosno                                  1 miejsce  – ZSP nr 4 Krosno
2 miejsce  –  I  LO  Krosno                                  2 miejsce  – I LO Krosno
      3 miejsce  – ZSP nr 4 Krosno                             3 miejsce   – MZS nr 5 Krosno
                                      4 miejsce  – ZSP nr 5 Krosno                             4 miejsce   – ZSP nr 5 Krosno                                        5  miejsce – ZSP nr 2 Krosno                             5 miejsce    -ZSP nr 1 Krosno
                                                                                     6 miejsce    – ZSP nr 3 Krosno

IMS  : SZACHY DRYŻYNOWE   :

1 miejsce  –  SP 6  Krosno
2 miejsce –  SP 14  Krosno
3 miejsce –  SP 10  Krosno
4 miejsce –  SP 15  Krosno
5 miejsce –  SP   4  Krosno

GIMNAZJADA  :  SZACHY  DRUŻYNOWE

1 miejsce  – Gimnazjum  nr 4 Krosno
2 miejsce  – Gimnazjum nr 2 Krosno
3 miejsce – Gimnazjum 2-języczne Krosno

 

  LICEALIADA   :  SZACHY  DRUŻYNOWE  :

  1 miejsce   –  ZSP nr 5 Krosno
2 miejsce   –  I LO  Krosno
3 miejsce   –   II  LO  Krosno
4 miejsce   –  ZSP nr 4  Krosno
5 miejsce   –  ZSP nr 1  Krosno
6 miejsce   –  ZSP nr 3  Krosno

LICEALIADA   :     PIŁKA NOŻNA   chłopcy

 1 miejsce  –    ZSP nr 4  Krosno
 2 miejsce –     MZS nr 5 Krosno
 3 miejsce –     II  LO  Krosno
 4 miejsce –      I  LO  Krosno
 5 miejsce –     ZSP  nr 5  Krosno
 6 miejsce –     ZSP  nr 3  Krosno

LICEALIADA : PIŁKA RĘCZNA  dziewczęta                                             chłopcy

 1 miejsce   – ZSP nr 1 Krosno                                                        1 miejsce    I LO Krosno
2 miejsce   –   I  LO     Krosno                                                         2 miejsce     ZSP nr 4 Krosno
3 miejsce    -MZS nr 5 Krosno                                                        3 miejsce     ZSP nr 1 Krosno
4 miejsce  –  ZSP nr 4 Krosno                                                        4 miejsce     MZS nr 5 Krosno
5 miejsce  –  ZSP  nr 5 Krosno  
                                                    5 miejsce     ZSP nr 5 Krosno
6 miejsce  –    II  LO     Krosno                                                        6 miejsce    II LO Krosno
7 miejsce  –  ZSP nr 2  Krosno                                                        

 LICEALIADA  TENIS STOŁOWY    dziewczęta                                          chłopcy

1 miejsce   ZSP nr 1 Krosno                                                            1.  I LO Krosno
2 miejsce   I LO Krosno                                                                    2.  ZSP nr 3 Krosno
3 miejsce  ZSP nr 4 Krosno                                                             3. ZSP nr 5 Krosno
4 miejsce  ZSKU Krosno                                                                  4. MZS nr 5 Krosno
5 miejsce MZS nr 5 Krosno                                                              5. ZSP nr 4  Krosno
6 miejsce  II LO Krosno                                                                    6. ZSP nr 1 Krosno
7 miejsce  ZSP nr 5 Krosno                                                             7. II LO  Krosno
           —                                                                                             8. ZSKU Krosno                                                                                   


IMS    INIHOKEJ    dziewczęta                                                      chłopcy 

1 miejsce  G – 4 Krosno                                                                   1. G – 3 Krosno
2 miejsce  G – 2-języczne Krosno                                                   2. G – 2 Krosno
3 miejsce  G – 3 Krosno                                                                   3. G – 1 Krosno
4 miejsce  SP nr 5 Krosno                                                               4. G -4 Krosno
5 miejsce  G – Katolickie Krosno                                                    5. SP nr 6 Krosno
6 miejsce  G – 2 Krosno                                                                   6. G 2-języczne Krosno
7 miejsce  G – 1 Krosno

 IGRZYSKA  DZIECI    UNIHOKEJ  -dziewczęta                                  chłopcy

1 miejsce  SP nr 14                                                                              1. SP nr 6
2 miejsce  SP nr 6                                                                                2. SP nr 14
3 miejsce  SP nr 7                                                                                3. SP nr 8
4 miejsce  SP nr 8                                                                                4. SP nr 3
5 miejsce  SP nr 15                                                                              5. SP nr 7
6 miejsce  SP nr 3                                                                                6. SP nr 15
7 miejsce  SP nr 5                                                                                7. SP nr 5
8 miejsce  SP nr 4                                                                                8. SP nr 4

 

     IMS   KOSZYKÓWKA        dziewczęta                                              chłopcy

 1 miejsce  Gimnazjum nr 3                                                                 1. Gimnazjum 2-języczne
 2 miejsce  Gimnazjum nr 5                                                                 2. Gimnazjum nr 4
 3 miejsce  Gimnazjum 2-języczne                                                      3. Gimnazjum nr 3
 4 miejsce  Gimnazjum nr 4
 5 miejsce  SP nr 7

 

 

GIMNAZJADA  : PIŁKA RĘCZNA –  dziewczęta                                               chłopcy
1 miejsce   –  Gimnazjum nr 5                                                              1 miejsce  – Gimnazjum nr 4
2 miejsce    – Gimnazjum nr 3                                                              2 miejsce  – Gimnazjum nr 3
3 miejsce   –  Gimnazjum nr 2                                                              3 miejsce  – Gimnazjum nr 5
4 miejsce   –  Gimnazjum nr 4                                                              4 miejsce  – Gimnazjum Katolickie
–                                                                                                              5 miejsce  – Gimnazjum nr 2

 GIMNAZJADA  :   UNIHOKEJ  dziewcząt                            

1 miejsce  –  Gimnazjum  nr 3 Krosno
2 miejsce   – Gimnazjum  nr 1 Krosno
3 miejsce   – Gimnazjum  nr 4 Krosno
4 miejsce   – Gimnazjum  nr 2 Krosno
5 miejsce   – Gimnazjum Katolickie  Krosno

6 miejsce   – Gimnazjum  nr 5 Krosno

GIMNAZJADA  :  UNIHOKEJ   chłopców

1 miejsce  –  Gimnazjum  nr 3 Krosno
2 miejsce   – Gimnazjum  nr 2 Krosno
3 miejsce   – Gimnazjum  Dwujęzyczne Krosno
4 miejsce   – Gimnazjum  nr 4 Krosno
5 miejsce   – Gimnazjum  nr 1 Krosno

                                                                 LICEALIADA   TENIS STOŁOWY

  Dziewczęta  :                                                                                                                  Chłopcy  :
1 miejsce  –  ZSP nr 1 Krosno                                                                     1 miejsce  –  ZSP nr 5  Krosno
2 miejsce  –  I  LO   Krosno                                                                          2 miejsce  –  ZSP nr 4  Krosno
3 miejsce  –  ZSP nr 5 Krosno                                                                     3 miejsce  –  MZS nr 5  Krosno
4 miejsce  –  ZSKU Krosno                                                                          4 miejsce  –  ZSP nr 1  Krosno
5 miejsce  –  ZSP nr 4 Krosno                                                                     5 miejsce  –   I  LO   Krosno
6 miejsce  –  II  LO  Krosno                                                                          6 miejsce  –   II  LO   Krosno
7 miejsce  –  ZSP nr 2 Krosno                                                                     7 miejsce  –  ZSP nr 3  Krosno
8 miejsce     ZSP nr 3 Krosno                                                                     8 miejsce  –  ZSP nr 2  Krosno

  ——                                                                                                             9  miejsce   –  ZSKU   Krosno
——                                                                                                            10 miejsce  –  Liceum Katolickie Krosno

GIMNAZJADA  –  TENIS STOŁOWY

    Dziewczęta                                                                                                     Chłopcy
   1 miejsce –  Gimnazjum nr 4 Krosno                                                    1 miejsce  –  Gimnazjum nr 4 Krosno
   2 miejsce –  Gimnazjum  Katolickie                                                      2 miejsce  –  Gimnazjum nr 3 Krosno
   3 miejsce –  Gimnazjum nr 2 Krosno                                                    3 miejsce  –  Gimnazjum nr 2 Krosno                      –                                                                                                                 4 miejsce   – Gimnazjum  nr 1 Krosno

IMS  – TENIS STOŁOWY – Dziewczęta                                                               Chłopcy
1 miejsce  – SP nr 15                                                                                  1 miejsce  – SP nr   8
2 miejsce  – ZS Muzycznych                                                                      2 miejsce  – SP nr 14
3 miejsce  – SP nr  6                                                                                   3 miejsce  –  SP nr  6
4 miejsce  – SP nr  8                                                                                   4 miejsce  –  SP nr 15
5 miejsce   – SP nr 14

                                                                       IMS    –     UNIHOKEJ                        

      Dziewczęta  :                                                                                                     Chłopcy  :
1 miejsce  –  SP nr   15  Krosno                                                                          1 miejsce  –  SP nr 5   Krosno
2 miejsce  –  SP nr    7  Krosno                                                                           2 miejsce  –  SP nr 14 Krosno
3 miejsce  –  SP nr   14  Krosno                                                                          3 miejsce  –  SP nr 8   Krosno
4 miejsce  –  SP nr     8  Krosno                                                                          4 miejsce  –  SP nr 3   Krosno
5 miejsce  –  SP nr   10  Krosno                                                                          5 miejsce    -SP nr 7   Krosno
6 miejsce  –  SP nr    3  Krosno                                                                           6 miejsce  –  SP nr 6   Krosno
7 miejsce  –  SP nr    6  Krosno                                                                           7 miejsce  –  SP nr 15 Krosno
8 miejsce  –  SP nr    5  Krosno                                                                           8 miejsce  –  SP nr 10 Krosno

 IGRZYSKA  DZIECI  PIŁKA RĘCZNA   dziewczęta                                             chłopcy

       1 miejsce – SP nr 14 Krosno                                                              1. SP nr 14
                     2 miejsce – SP nr 15 Krosno                                                              2. SP nr  7
                     3 miejsce – SP nr  7  Krosno                                                              3. SP nr 12
                     4 miejsce – SP nr 12 Krosno                                                              4. SP nr  15
                     5 miejsce – SP nr  3  Krosno                                                              5. SP nr  10
                     6 miejsce – SP nr  5  Krosno                                                              6. SP nr   5

   GIMNAZJADA  – KOSZYKÓWKA – chłopcy
1 miejsce  – Gimnazjum Dwujęzyczne  Krosno
2 miejsce  – Gimnazjum  nr 4  Krosno
3 miejsce  – Gimnazjum  nr 3  Krosno
4 miejsce  – Gimnazjum  nr 2  Krosno
5 miejsce  – Gimnazjum Katolickie  Krosno

GIMNAZJADA  -KOSZYKÓWKA – dziewczęta
1 miejsce  – Gimnazjum nr 3 Krosno
 2 miejsce  – Gimnazjum nr 5 Krosno
 3 miejsce  – Gimnazjum Dwujęzyczne Krosno
4 miejsce  – Gimnazjum nr 4 Krosno

 LICEALIADA  –  PIŁKA SIATKOWA –  Dziewczęta                                                Chłopcy

1 miejsce –  ZSP nr 5 Krosno
2
 miejsce  – ZSP nr 1 Krosno
3 miejsce  –  I  LO Krosno
4 miejsce  – II  LO Krosno
5 miejsce  – ZSP nr 4 Krosno
……

  

LICEALIADA  – KOSZYKÓWKA  – Dziewczęta                                                Chłopcy
1 miejsce  –  ZSP nr 1 Krosno                                                                1 m- I LO  Krosno 
2 miejsce  –   II LO  Krosno                                                                    2 m – ZSP 5   Krosno             
3 miejsce  –   I   LO Krosno                                                                    3 m – ZSP nr 1 Krosno
4 miejsce  – ZSP nr 5 Krosno                                                                4 m  – ZSP nr 3  Krosno                                            5 miejsce  – ZSP nr 4 Krosno                                                                5  m –   II LO Krosno
……                                                                                                   

 

 

 

 

 IMS   –  PIŁKA RĘCZA  – Dziewczęta                                                         Chłopcy
 1 miejsce  – SP nr   14 Krosno                                                               1 miejsce  – SP nr   14 Krosno
 2 miejsce  – SP nr 7 Krosno                                                               2 miejsce  – SP nr 15 Krosno
 3 miejsce  – SP nr 14 Krosno                                                               3 miejsce –  SP nr  5  Krosno

 

 

 

IMS  – PIŁKA SIATKOWA    – Dziewczęta                                                            Chłopcy
1 miejsce  – SP nr 15                                                                            1 miejsce  – SP nr 15      5 miejsce- SP nr 5
2 miejsce  – SP nr 14                                                                            2 miejsce  – SP nr   8      6 miejsce- SP nr 4 
3 miejsce  – SP nr   8                                                                            3 miejsce  – SP nr 14
4 miejsce  – SP nr   6                                                                            4 miejsce  – SP nr   6

GIMNAZJADA  – PIŁKA SIATKOWA – Dziewczęta                                              Chłopcy
1 miejsce  – Gimnazjum nr 4                                                                    1 miejsce  – Gimnazjum nr 3
2 miejsce  – Gimnazjum  Dwujęzyczne                                                   2 miejsce  – gimnazjum nr 4
3 miejsce  – Gimnazjum nr 2                                                                    3 miejsce  – Gimnazjum Dwujęzyczne
–                                                                                                                  4 miejsce  – Gimnazjum nr 2

  LICEALIADA  –  PIŁKA SIATKOWA

  Dziewczęta                                                                                           Chłopcy
1 miejsce –  ZSP nr 4 Krosno                                                             1 miejsce  –  I  LO Krosno
2 miejsce –  ZSP nr 5 Krosno                                                             2 miejsce  –  ZSP nr 3 Krosno
3 miejsce –   I LO  Krosno                                                                  3 miejsce  –  ZSP nr 5  Krosno
4 miejsce –  II LO  Krosno                                                                  4 miejsce  –  ZSP nr 1  Krosno
5 miejsce –  ZSP nr 1 Krosno                                                             5 miejsce   –   II LO Krosno                                                                                                               6 miejsce  –  ZSP nr 4 Krosno                                                                                                               7 miejsce  –  MZS nr 5 Krosno

  IMS   –  PIŁKA NOŻNA
 Dziewczęta                                                                                                                 Chłopcy
1 miejsce  – SP 15                                                                                 1 miejsce  – SP 14      5 miejsce  SP  3
2 miejsce  – SP 14                                                                                 2 miejsce  – SP 15      6 miejsce  SP 10 
3 miejsce  – SP  8                                                                                  3 miejsce  – SP  8       7 miejsce  SP   7
4 miejsce  – SP  7                                                                                  4 miejsce  – SP  4       8 miejsce  SP 12

GIMNAZJADA – PIŁKA NOŻNA

Dziewczęta                                                                                                 Chłopcy
1 miejsce    – Gimnazjum nr 3                                                               1 miejsce –  Gimnazjum nr 3
2 miejsce   –  Gimnazjum nr 4                                                               2 miejsce –  Gimnazjum nr 5
—                                                                                                              3 miejsce  –  Gimnazjum Dwujęzyczne
–                                                                                                               4 miejsce  –  Gimnazjum nr 4

LICEALIADA  –  PIŁKA NOŻNA

Dziewczęta                                                                                                Chłopcy                      

1 miejsce  –  ZSP nr 4  Krosno                                                                1 miejsce  – ZSP nr 4 Krosno
2 miejsce   – ZSP nr 2  Krosno                                                                2 miejsce –  ZSP nr 5 Krosno
3 miejsce –   ZSP nr 1  Krosno                                                                3 miejsce  –  I LO   Krosno
4 miejsce  –   II LO Krosno                                                                      4 miejsce   –  ZSP nr 1 Krosno
5 miejsce  –  ZSP nr 5 Krosno                                                                 5 miejsce  –  MZS nr 5 Krosno 
 –                                                                                                                6 miejsce  –  ZSP nr 3 Krosno
 –                                                                                                                7 miejsce  –  II LO  Krosno

IMS – TRÓJBÓJ L.A – Chłopcy                                                                     Dziewczęta 
1 miejsce  –  SP nr 14                                                                                  1 m  – SP nr 10
2 miejsce  –  SP nr   7                                                                                  2 m  – SP nr   7
3 miejsce  –  SP nr   6                                                                                  3 m  – SP nr   6
4 miejsce  –  SP nr 15                                                                                  4 m  – SP nr 14
5 miejsce  –  SP nr 10                                                                                  5 m  – SP nr   3
6 miejsce  –  SP nr   3                                                                                  6 m  – SP nr   5
7 miejsce   – SP nr   5
IMS  – CZWORBÓJ L.A – Dziewczęta                                                           Chłopcy
1 miejsce  – SP nr 15                                                                                   1 m  – SP nr 15
2 miejsce  – SP nr   7                                                                                   2 m  – SP nr 14
3 miejsce  – SP nr 14                                                                                   3 m   -SP nr   6
4 miejsce  – SP nr   3                                                                                   4 m  – SP nr   7
5 miejsce  – SP nr   6                                                                                   5 m  – SP nr 12
6 miejsce  – SP nr 12                                                                                   6 m  – SP nr   3
7 miejsce  – SP nr   4    

GIMNAZJADA – LIGA L.A  – Dziewczęta                                                   Chłopcy
1 miejsce  – Gimnazjum nr 4                                                                    1 m  – Gimnazjum nr 4
2 miejsce  – Gimnazjum nr 5                                                                    2 m  – Gimnazjum nr 5
3 miejsce  – Gimnazjum nr 2                                                                    3 m  – Gimnazjum nr 2
3 miejsce  – Gimnazjum nr 1

 

                                       


                                        Rok szkolny  2019/2020

                                         IGRZYSKA   DZIECI

                                                     Sztafetowe biegi przełajowe
Dziewczęta                                                                     Chłopcy
1. SP 14 Krosno                                                                                  1. SP 15 Krosno
2. SP  15 Krosno                                                                                 2. SP 14  Krosno
3. SP    7 Krosno                                                                                 3. SP    3 Krosno
4. SP    6 Krosno                                                                                 4. SP    8 Krosno
                                                                   Szachy  drużynowe 
1. SP 15  Krosno
2. SP 14 Krosno
3. SP    6 Krosno
4. SP  10 Krosno
5. SP Katolicka Krosno
6. SP   8 Krosno
                                                                            Unihokej
   Dziewczęta                                                             Chłopcy
1. SP  7  Krosno                                                      1. SP  6 Krosno
2. SP  6  Krosno                                                      2,3 SP 10,SP 14 Krosno
3. SP  8  Krosno                                                      4. SP  7 Krosno
4. SP 12 Krosno
5. SP 15 Krosno
6. SP  5 Krosno
7-9 SP 14,SP 3,SP 10

 

                                                                Piłka ręczna
Dziewczęta                                                                      Chłopcy
1. SP  7 Krosno                                                              1. SP  7 Krosno
2. SP 14 Krosno                                                             2. SP 12 Krosno
3. SP 12 Krosno                                                             3. SP 14  Krosno
4. SP 15 Krosno                                                             4. SP   5 Krosno
5. SP   5 Krosno
6. SP 10 Krosno

                                                                            Koszykówka
D
ziewczęta                                                                  Chłopcy

1.SP 7  Krosno                                                                  1. SP 14 Krosno
2.SP 14 Krosno                                                                 2. SP 15 Krosno
3.SP 12 Krosno                                                                 3. SP  8 Krosno
…………….                                                                          4. SP  7 Krosno

                                                                              Tenis stołowy

Dziewczęta                                                                     Chłopcy
1. SP 15 Krosno                                                                  1. SP 14 Krosno
2. SP  6 Krosno                                                                   2. SP  8 Krosno
3. SP  8 Krosno                                                                   3. SP  6 Krosno

                                   IGRZYSKA MŁODZIEŻY  SZKOLNEJ

                                                   Sztafetowe biegi przełajowe

 

                        Dziewczęta                                                            Chłopcy
1. SP 15 Krosno                                                                         1. SP 14 Krosno
2. SP  7 Krosno                                                                          2. SP  8 Krosno
3. SP 14 Krosno                                                                         3. SP 15 Krosno
                                                 Szachy  drużynowe
1. SP 14 Krosno
2 .SP   6 Krosno
3. SP 10 Krosno
                                                            Unihokej
Dziewczęta                                                          Chłopcy
1   SP  14 Krosno                                        1. SP   6 Krosno
2   SP  15 Krosno                                        2. SP  10 Krosno
3   SP  12 Krosno                                        3. SP  14 Krosno
4   SP  10 Krosno                                        4. SP   7 Krosno
5.  SP   6 Krosno
6.  SP   7 Krosno

                                                                       Tenis stołowy
  Dziewczęta                                                   Chłopcy
1. SP 15 Krosno                                          1. SP  8 Krosno
2. SP   6 Krosno                                          2. SP  6 Krosno
3. SP 14 Krosno                                          3. SP 14 Krosno
—-                                                               4. SP 10 Krosno

                                                                              Piłka ręczna
         Dziewczęta                                            Chłopcy
1. SP 14 Krosno                                             1. SP 14 Krosno
2. SP  7 Krosno                                              2. SP 10 Krosno
3. SP 10 Krosno                                             3. SP  7 Krosno
…………..                                                        4. SP 15 Krosno

                                                             Koszykówka
  Dziewczęta                                                      Chłopcy
1. SP 14 Krosno                                             1. SP 14 Krosno
2. SP  7 Krosno                                              2. SP  7  Krosno

                                                        Piłka siatkowa
1. SP 6  Krosno                                                 1. SP 14 Krosno
2. SP 15 Krosno                                                2. SP 15 Krosno
3. SP 14 Krosno                                                3. SP  6 Krosno

 

                                                 LICEALIADA


                                           Sztafetowe biegi przełajowe

Dziewczęta                                                      Chłopcy
1. II LO  Krosno                                                          1. ZS Mechanicznych
2. ZS Naftowych                                                         2. ZS Elektrycznych
3. ZSP nr 1 Krosno                                                     3. I LO  Krosno
4. I LO Krosno                                                            4. ZS Budowlanych

                                                        Szachy drużynowe
1. ZS Elektrycznych Krosno
2.  I LO  Krosno
3. ZS  Budowlanych krosno
4. ZSP nr 1 Krosno
5. ZS Mechanicznych Krosno
6. ZS Naftowych Krosno

                                                               Piłka nożna

Chłopcy
1. ZS Elektrycznych
2. ZS Naftowych
3. ZS Budowlanych
4. ZSP nr 1 krosno
5. I  LO Krosno
6. ZS Mechanicznych

                                                                    Piłka ręczna
   Dziewczęta                                                               Chłopcy
1. I LO  Krosno                                                       1. ZS Budowlanych Krosno
2. ZSP 2 Krosno                                                     2 .ZS  Elektrycznych
3. ZS Naftowych                                                     3. ZS Naftowych
4. ZSP 1 Krosno                                                     4. II  LO Krosno
5. II  LO Krosno                                                      5. ZS Mech.Krosno
6. ZS Elektrycznych                                               6,7 ZSP 1 Krosno,I LO Krosno

                                                                        Piłka siatkowa
  Dziewczęta                                                  Chłopcy
1. ZSP 1 Krosno                                                      1. ZSElektycznych
2.  I LO  Krosno                                                       2. I  LO Krosno
3. II LO  Krosno                                                       3. ZS Mech.Krosno
4. ZSP 2 Krosno                                                      4. II  LO  Krosno
5. ZSNaft.                                                                5. ZS Naft. Krosno
6. ZS Bud.                                                               6,7 ZSP 1 Krosno,ZS Bud.Krosno

                                                                          Koszykówka
Dziewczęta                                                        Chłopcy
1. ZSP 1 Krosno                                                       1. I   LO Krosno
2. I  LO  Krosno                                                        2. II  LO Krosno
3. ZS Elektr.Krosno                                                  3. ZS Naftowych
4. II  LO Krosno                                                        4. ZSE Krosno
5. ZSNaft. Krosno                                                    5. ZS Mech.
………………                                                               6,7 ZSBud.,ZSP 1

                                                                        Tenis stołowy 
Dziewczęta                                                            Chłopcy
1. ZSP 1 Krosno                                                    1. ZSE Krosno
2. II  LO Krosno                                                     2. ZS Bud.Krosno
3. ZSP 2 Krosno                                                    3. ZS Naft.Krosno
4. ZSP 4 Krosno                                                    4. I   LO Krosno
5. ZSKU Krosno                                                     5. ZSP 1 Krosno
6. I  LO  Krosno                                                      6. ZSP 2 Krosno