Wyniki zawodów powiatowych 2017-2018,2019-2020,2020-2021,2021-2022

Zawody realizowane są przy pomocy finansowej Gminy Krosno

Rok szkolny  2017/2018

IMS  :SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE :       

Dziewczęta :                                                                 Chłopcy :

  1 miejsce – SP 15  Krosno                                    1 miejsce – SP 15 Krosno
2 miejsce  -SP 7 Krosno                                       2 miejsce  -SP 7 Krosno
3 miejsce – SP 14 Krosno                                     3 miejsce –  SP14 Krosno

 

GIMNAZJADA:  SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE :

   1 miejsce  – Gimnazjum nr 4 Krosno                   1 miejsce  – Gimnazjum nr 4  Krosno
  2 miejsce  – Gimnazjum nr 3 Krosno                   2 miejsce  – Gimnazjum nr 3 Krosno
 

LICEALIADA :  SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE :

        1 miejsce  – II  LO  Krosno                                  1 miejsce  – ZSP nr 4 Krosno
2 miejsce  –  I  LO  Krosno                                  2 miejsce  – I LO Krosno
      3 miejsce  – ZSP nr 4 Krosno                             3 miejsce   – MZS nr 5 Krosno
                                      4 miejsce  – ZSP nr 5 Krosno                             4 miejsce   – ZSP nr 5 Krosno                                        5  miejsce – ZSP nr 2 Krosno                             5 miejsce    -ZSP nr 1 Krosno
                                                                                     6 miejsce    – ZSP nr 3 Krosno

IMS  : SZACHY DRYŻYNOWE   :

1 miejsce  –  SP 6  Krosno
2 miejsce –  SP 14  Krosno
3 miejsce –  SP 10  Krosno
4 miejsce –  SP 15  Krosno
5 miejsce –  SP   4  Krosno

GIMNAZJADA  :  SZACHY  DRUŻYNOWE

1 miejsce  – Gimnazjum  nr 4 Krosno
2 miejsce  – Gimnazjum nr 2 Krosno
3 miejsce – Gimnazjum 2-języczne Krosno

 

  LICEALIADA   :  SZACHY  DRUŻYNOWE  :

  1 miejsce   –  ZSP nr 5 Krosno
2 miejsce   –  I LO  Krosno
3 miejsce   –   II  LO  Krosno
4 miejsce   –  ZSP nr 4  Krosno
5 miejsce   –  ZSP nr 1  Krosno
6 miejsce   –  ZSP nr 3  Krosno

LICEALIADA   :     PIŁKA NOŻNA   chłopcy

 1 miejsce  –    ZSP nr 4  Krosno
 2 miejsce –     MZS nr 5 Krosno
 3 miejsce –     II  LO  Krosno
 4 miejsce –      I  LO  Krosno
 5 miejsce –     ZSP  nr 5  Krosno
 6 miejsce –     ZSP  nr 3  Krosno

LICEALIADA : PIŁKA RĘCZNA  dziewczęta                                             chłopcy

 1 miejsce   – ZSP nr 1 Krosno                                                        1 miejsce    I LO Krosno
2 miejsce   –   I  LO     Krosno                                                         2 miejsce     ZSP nr 4 Krosno
3 miejsce    -MZS nr 5 Krosno                                                        3 miejsce     ZSP nr 1 Krosno
4 miejsce  –  ZSP nr 4 Krosno                                                        4 miejsce     MZS nr 5 Krosno
5 miejsce  –  ZSP  nr 5 Krosno  
                                                    5 miejsce     ZSP nr 5 Krosno
6 miejsce  –    II  LO     Krosno                                                        6 miejsce    II LO Krosno
7 miejsce  –  ZSP nr 2  Krosno                                                        

 LICEALIADA  TENIS STOŁOWY    dziewczęta                                          chłopcy

1 miejsce   ZSP nr 1 Krosno                                                            1.  I LO Krosno
2 miejsce   I LO Krosno                                                                    2.  ZSP nr 3 Krosno
3 miejsce  ZSP nr 4 Krosno                                                             3. ZSP nr 5 Krosno
4 miejsce  ZSKU Krosno                                                                  4. MZS nr 5 Krosno
5 miejsce MZS nr 5 Krosno                                                              5. ZSP nr 4  Krosno
6 miejsce  II LO Krosno                                                                    6. ZSP nr 1 Krosno
7 miejsce  ZSP nr 5 Krosno                                                             7. II LO  Krosno
           —                                                                                             8. ZSKU Krosno                                                                                   


IMS    INIHOKEJ    dziewczęta                                                      chłopcy 

1 miejsce  G – 4 Krosno                                                                   1. G – 3 Krosno
2 miejsce  G – 2-języczne Krosno                                                   2. G – 2 Krosno
3 miejsce  G – 3 Krosno                                                                   3. G – 1 Krosno
4 miejsce  SP nr 5 Krosno                                                               4. G -4 Krosno
5 miejsce  G – Katolickie Krosno                                                    5. SP nr 6 Krosno
6 miejsce  G – 2 Krosno                                                                   6. G 2-języczne Krosno
7 miejsce  G – 1 Krosno

 IGRZYSKA  DZIECI    UNIHOKEJ  -dziewczęta                                  chłopcy

1 miejsce  SP nr 14                                                                              1. SP nr 6
2 miejsce  SP nr 6                                                                                2. SP nr 14
3 miejsce  SP nr 7                                                                                3. SP nr 8
4 miejsce  SP nr 8                                                                                4. SP nr 3
5 miejsce  SP nr 15                                                                              5. SP nr 7
6 miejsce  SP nr 3                                                                                6. SP nr 15
7 miejsce  SP nr 5                                                                                7. SP nr 5
8 miejsce  SP nr 4                                                                                8. SP nr 4

 

     IMS   KOSZYKÓWKA        dziewczęta                                              chłopcy

 1 miejsce  Gimnazjum nr 3                                                                 1. Gimnazjum 2-języczne
 2 miejsce  Gimnazjum nr 5                                                                 2. Gimnazjum nr 4
 3 miejsce  Gimnazjum 2-języczne                                                      3. Gimnazjum nr 3
 4 miejsce  Gimnazjum nr 4
 5 miejsce  SP nr 7

 

 

GIMNAZJADA  : PIŁKA RĘCZNA –  dziewczęta                                               chłopcy
1 miejsce   –  Gimnazjum nr 5                                                              1 miejsce  – Gimnazjum nr 4
2 miejsce    – Gimnazjum nr 3                                                              2 miejsce  – Gimnazjum nr 3
3 miejsce   –  Gimnazjum nr 2                                                              3 miejsce  – Gimnazjum nr 5
4 miejsce   –  Gimnazjum nr 4                                                              4 miejsce  – Gimnazjum Katolickie
–                                                                                                              5 miejsce  – Gimnazjum nr 2

 GIMNAZJADA  :   UNIHOKEJ  dziewcząt                            

1 miejsce  –  Gimnazjum  nr 3 Krosno
2 miejsce   – Gimnazjum  nr 1 Krosno
3 miejsce   – Gimnazjum  nr 4 Krosno
4 miejsce   – Gimnazjum  nr 2 Krosno
5 miejsce   – Gimnazjum Katolickie  Krosno

6 miejsce   – Gimnazjum  nr 5 Krosno

GIMNAZJADA  :  UNIHOKEJ   chłopców

1 miejsce  –  Gimnazjum  nr 3 Krosno
2 miejsce   – Gimnazjum  nr 2 Krosno
3 miejsce   – Gimnazjum  Dwujęzyczne Krosno
4 miejsce   – Gimnazjum  nr 4 Krosno
5 miejsce   – Gimnazjum  nr 1 Krosno

                                                                 LICEALIADA   TENIS STOŁOWY

  Dziewczęta  :                                                                                                                  Chłopcy  :
1 miejsce  –  ZSP nr 1 Krosno                                                                     1 miejsce  –  ZSP nr 5  Krosno
2 miejsce  –  I  LO   Krosno                                                                          2 miejsce  –  ZSP nr 4  Krosno
3 miejsce  –  ZSP nr 5 Krosno                                                                     3 miejsce  –  MZS nr 5  Krosno
4 miejsce  –  ZSKU Krosno                                                                          4 miejsce  –  ZSP nr 1  Krosno
5 miejsce  –  ZSP nr 4 Krosno                                                                     5 miejsce  –   I  LO   Krosno
6 miejsce  –  II  LO  Krosno                                                                          6 miejsce  –   II  LO   Krosno
7 miejsce  –  ZSP nr 2 Krosno                                                                     7 miejsce  –  ZSP nr 3  Krosno
8 miejsce     ZSP nr 3 Krosno                                                                     8 miejsce  –  ZSP nr 2  Krosno

  ——                                                                                                             9  miejsce   –  ZSKU   Krosno
——                                                                                                            10 miejsce  –  Liceum Katolickie Krosno

GIMNAZJADA  –  TENIS STOŁOWY

    Dziewczęta                                                                                                     Chłopcy
   1 miejsce –  Gimnazjum nr 4 Krosno                                                    1 miejsce  –  Gimnazjum nr 4 Krosno
   2 miejsce –  Gimnazjum  Katolickie                                                      2 miejsce  –  Gimnazjum nr 3 Krosno
   3 miejsce –  Gimnazjum nr 2 Krosno                                                    3 miejsce  –  Gimnazjum nr 2 Krosno                      –                                                                                                                 4 miejsce   – Gimnazjum  nr 1 Krosno

IMS  – TENIS STOŁOWY – Dziewczęta                                                               Chłopcy
1 miejsce  – SP nr 15                                                                                  1 miejsce  – SP nr   8
2 miejsce  – ZS Muzycznych                                                                      2 miejsce  – SP nr 14
3 miejsce  – SP nr  6                                                                                   3 miejsce  –  SP nr  6
4 miejsce  – SP nr  8                                                                                   4 miejsce  –  SP nr 15
5 miejsce   – SP nr 14

                                                                       IMS    –     UNIHOKEJ                        

      Dziewczęta  :                                                                                                     Chłopcy  :
1 miejsce  –  SP nr   15  Krosno                                                                          1 miejsce  –  SP nr 5   Krosno
2 miejsce  –  SP nr    7  Krosno                                                                           2 miejsce  –  SP nr 14 Krosno
3 miejsce  –  SP nr   14  Krosno                                                                          3 miejsce  –  SP nr 8   Krosno
4 miejsce  –  SP nr     8  Krosno                                                                          4 miejsce  –  SP nr 3   Krosno
5 miejsce  –  SP nr   10  Krosno                                                                          5 miejsce    -SP nr 7   Krosno
6 miejsce  –  SP nr    3  Krosno                                                                           6 miejsce  –  SP nr 6   Krosno
7 miejsce  –  SP nr    6  Krosno                                                                           7 miejsce  –  SP nr 15 Krosno
8 miejsce  –  SP nr    5  Krosno                                                                           8 miejsce  –  SP nr 10 Krosno

 IGRZYSKA  DZIECI  PIŁKA RĘCZNA   dziewczęta                                             chłopcy

       1 miejsce – SP nr 14 Krosno                                                              1. SP nr 14
                     2 miejsce – SP nr 15 Krosno                                                              2. SP nr  7
                     3 miejsce – SP nr  7  Krosno                                                              3. SP nr 12
                     4 miejsce – SP nr 12 Krosno                                                              4. SP nr  15
                     5 miejsce – SP nr  3  Krosno                                                              5. SP nr  10
                     6 miejsce – SP nr  5  Krosno                                                              6. SP nr   5

   GIMNAZJADA  – KOSZYKÓWKA – chłopcy
1 miejsce  – Gimnazjum Dwujęzyczne  Krosno
2 miejsce  – Gimnazjum  nr 4  Krosno
3 miejsce  – Gimnazjum  nr 3  Krosno
4 miejsce  – Gimnazjum  nr 2  Krosno
5 miejsce  – Gimnazjum Katolickie  Krosno

GIMNAZJADA  -KOSZYKÓWKA – dziewczęta
1 miejsce  – Gimnazjum nr 3 Krosno
 2 miejsce  – Gimnazjum nr 5 Krosno
 3 miejsce  – Gimnazjum Dwujęzyczne Krosno
4 miejsce  – Gimnazjum nr 4 Krosno

 LICEALIADA  –  PIŁKA SIATKOWA –  Dziewczęta                                                Chłopcy

1 miejsce –  ZSP nr 5 Krosno
2
 miejsce  – ZSP nr 1 Krosno
3 miejsce  –  I  LO Krosno
4 miejsce  – II  LO Krosno
5 miejsce  – ZSP nr 4 Krosno
.

LICEALIADA  – KOSZYKÓWKA  – Dziewczęta                                                Chłopcy
1 miejsce  –  ZSP nr 1 Krosno                                                                1 m- I LO  Krosno 
2 miejsce  –   II LO  Krosno                                                                    2 m – ZSP 5   Krosno             
3 miejsce  –   I   LO Krosno                                                                    3 m – ZSP nr 1 Krosno
4 miejsce  – ZSP nr 5 Krosno                                                                4 m  – ZSP nr 3  Krosno                                            5 miejsce  – ZSP nr 4 Krosno                                                                5  m –   II LO Krosno
……                                                                                                   

 IMS   –  PIŁKA RĘCZA  – Dziewczęta                                                         Chłopcy
 1 miejsce  – SP nr   14 Krosno                                                               1 miejsce  – SP nr   14 Krosno
 2 miejsce  – SP nr 7 Krosno                                                               2 miejsce  – SP nr 15 Krosno
 3 miejsce  – SP nr 14 Krosno                                                               3 miejsce –  SP nr  5  Krosno

IMS  – PIŁKA SIATKOWA    – Dziewczęta                                                            Chłopcy
1 miejsce  – SP nr 15                                                                            1 miejsce  – SP nr 15      5 miejsce- SP nr 5
2 miejsce  – SP nr 14                                                                            2 miejsce  – SP nr   8      6 miejsce- SP nr 4 
3 miejsce  – SP nr   8                                                                            3 miejsce  – SP nr 14
4 miejsce  – SP nr   6                                                                            4 miejsce  – SP nr   6

GIMNAZJADA  – PIŁKA SIATKOWA – Dziewczęta                                              Chłopcy
1 miejsce  – Gimnazjum nr 4                                                                    1 miejsce  – Gimnazjum nr 3
2 miejsce  – Gimnazjum  Dwujęzyczne                                                   2 miejsce  – gimnazjum nr 4
3 miejsce  – Gimnazjum nr 2                                                                    3 miejsce  – Gimnazjum Dwujęzyczne
–                                                                                                                  4 miejsce  – Gimnazjum nr 2

  LICEALIADA  –  PIŁKA SIATKOWA

  Dziewczęta                                                                                           Chłopcy
1 miejsce –  ZSP nr 4 Krosno                                                             1 miejsce  –  I  LO Krosno
2 miejsce –  ZSP nr 5 Krosno                                                             2 miejsce  –  ZSP nr 3 Krosno
3 miejsce –   I LO  Krosno                                                                  3 miejsce  –  ZSP nr 5  Krosno
4 miejsce –  II LO  Krosno                                                                  4 miejsce  –  ZSP nr 1  Krosno
5 miejsce –  ZSP nr 1 Krosno                                                             5 miejsce   –   II LO Krosno                                                                                                               6 miejsce  –  ZSP nr 4 Krosno                                                                                                               7 miejsce  –  MZS nr 5 Krosno

  IMS   –  PIŁKA NOŻNA
 Dziewczęta                                                                                                                 Chłopcy
1 miejsce  – SP 15                                                                                 1 miejsce  – SP 14      5 miejsce  SP  3
2 miejsce  – SP 14                                                                                 2 miejsce  – SP 15      6 miejsce  SP 10 
3 miejsce  – SP  8                                                                                  3 miejsce  – SP  8       7 miejsce  SP   7
4 miejsce  – SP  7                                                                                  4 miejsce  – SP  4       8 miejsce  SP 12

GIMNAZJADA – PIŁKA NOŻNA

Dziewczęta                                                                                                 Chłopcy
1 miejsce    – Gimnazjum nr 3                                                               1 miejsce –  Gimnazjum nr 3
2 miejsce   –  Gimnazjum nr 4                                                               2 miejsce –  Gimnazjum nr 5
—                                                                                                              3 miejsce  –  Gimnazjum Dwujęzyczne
–                                                                                                               4 miejsce  –  Gimnazjum nr 4

LICEALIADA  –  PIŁKA NOŻNA

Dziewczęta                                                                                                Chłopcy                      

1 miejsce  –  ZSP nr 4  Krosno                                                                1 miejsce  – ZSP nr 4 Krosno
2 miejsce   – ZSP nr 2  Krosno                                                                2 miejsce –  ZSP nr 5 Krosno
3 miejsce –   ZSP nr 1  Krosno                                                                3 miejsce  –  I LO   Krosno
4 miejsce  –   II LO Krosno                                                                      4 miejsce   –  ZSP nr 1 Krosno
5 miejsce  –  ZSP nr 5 Krosno                                                                 5 miejsce  –  MZS nr 5 Krosno 
 –                                                                                                                6 miejsce  –  ZSP nr 3 Krosno
 –                                                                                                                7 miejsce  –  II LO  Krosno

IMS – TRÓJBÓJ L.A – Chłopcy                                                                     Dziewczęta 
1 miejsce  –  SP nr 14                                                                                  1 m  – SP nr 10
2 miejsce  –  SP nr   7                                                                                  2 m  – SP nr   7
3 miejsce  –  SP nr   6                                                                                  3 m  – SP nr   6
4 miejsce  –  SP nr 15                                                                                  4 m  – SP nr 14
5 miejsce  –  SP nr 10                                                                                  5 m  – SP nr   3
6 miejsce  –  SP nr   3                                                                                  6 m  – SP nr   5
7 miejsce   – SP nr   5
IMS  – CZWORBÓJ L.A – Dziewczęta                                                           Chłopcy
1 miejsce  – SP nr 15                                                                                   1 m  – SP nr 15
2 miejsce  – SP nr   7                                                                                   2 m  – SP nr 14
3 miejsce  – SP nr 14                                                                                   3 m   -SP nr   6
4 miejsce  – SP nr   3                                                                                   4 m  – SP nr   7
5 miejsce  – SP nr   6                                                                                   5 m  – SP nr 12
6 miejsce  – SP nr 12                                                                                   6 m  – SP nr   3
7 miejsce  – SP nr   4    

GIMNAZJADA – LIGA L.A  – Dziewczęta                                                   Chłopcy
1 miejsce  – Gimnazjum nr 4                                                                    1 m  – Gimnazjum nr 4
2 miejsce  – Gimnazjum nr 5                                                                    2 m  – Gimnazjum nr 5
3 miejsce  – Gimnazjum nr 2                                                                    3 m  – Gimnazjum nr 2
3 miejsce  – Gimnazjum nr 1

 

                                       


                                        Rok szkolny  2019/2020

                                         IGRZYSKA   DZIECI

                                                     Sztafetowe biegi przełajowe
Dziewczęta                                                                     Chłopcy
1. SP 14 Krosno                                                                                  1. SP 15 Krosno
2. SP  15 Krosno                                                                                 2. SP 14  Krosno
3. SP    7 Krosno                                                                                 3. SP    3 Krosno
4. SP    6 Krosno                                                                                 4. SP    8 Krosno
                                                                   Szachy  drużynowe 
1. SP 15  Krosno
2. SP 14 Krosno
3. SP    6 Krosno
4. SP  10 Krosno
5. SP Katolicka Krosno
6. SP   8 Krosno
                                                                            Unihokej
   Dziewczęta                                                             Chłopcy
1. SP  7  Krosno                                                      1. SP  6 Krosno
2. SP  6  Krosno                                                      2,3 SP 10,SP 14 Krosno
3. SP  8  Krosno                                                      4. SP  7 Krosno
4. SP 12 Krosno
5. SP 15 Krosno
6. SP  5 Krosno
7-9 SP 14,SP 3,SP 10

 

                                                                Piłka ręczna
Dziewczęta                                                                      Chłopcy
1. SP  7 Krosno                                                              1. SP  7 Krosno
2. SP 14 Krosno                                                             2. SP 12 Krosno
3. SP 12 Krosno                                                             3. SP 14  Krosno
4. SP 15 Krosno                                                             4. SP   5 Krosno
5. SP   5 Krosno
6. SP 10 Krosno

                                                                            Koszykówka
D
ziewczęta                                                                  Chłopcy

1.SP 7  Krosno                                                                  1. SP 14 Krosno
2.SP 14 Krosno                                                                 2. SP 15 Krosno
3.SP 12 Krosno                                                                 3. SP  8 Krosno
…………….                                                                          4. SP  7 Krosno

                                                                              Tenis stołowy

Dziewczęta                                                                     Chłopcy
1. SP 15 Krosno                                                                  1. SP 14 Krosno
2. SP  6 Krosno                                                                   2. SP  8 Krosno
3. SP  8 Krosno                                                                   3. SP  6 Krosno

                                   IGRZYSKA MŁODZIEŻY  SZKOLNEJ

                                                   Sztafetowe biegi przełajowe

 

                        Dziewczęta                                                            Chłopcy
1. SP 15 Krosno                                                                         1. SP 14 Krosno
2. SP  7 Krosno                                                                          2. SP  8 Krosno
3. SP 14 Krosno                                                                         3. SP 15 Krosno
                                                 Szachy  drużynowe
1. SP 14 Krosno
2 .SP   6 Krosno
3. SP 10 Krosno
                                                            Unihokej
Dziewczęta                                                          Chłopcy
1   SP  14 Krosno                                        1. SP   6 Krosno
2   SP  15 Krosno                                        2. SP  10 Krosno
3   SP  12 Krosno                                        3. SP  14 Krosno
4   SP  10 Krosno                                        4. SP   7 Krosno
5.  SP   6 Krosno
6.  SP   7 Krosno

                                                                       Tenis stołowy
  Dziewczęta                                                   Chłopcy
1. SP 15 Krosno                                          1. SP  8 Krosno
2. SP   6 Krosno                                          2. SP  6 Krosno
3. SP 14 Krosno                                          3. SP 14 Krosno
—-                                                               4. SP 10 Krosno

                                                                              Piłka ręczna
         Dziewczęta                                            Chłopcy
1. SP 14 Krosno                                             1. SP 14 Krosno
2. SP  7 Krosno                                              2. SP 10 Krosno
3. SP 10 Krosno                                             3. SP  7 Krosno
…………..                                                        4. SP 15 Krosno

                                                             Koszykówka
  Dziewczęta                                                      Chłopcy
1. SP 14 Krosno                                             1. SP 14 Krosno
2. SP  7 Krosno                                              2. SP  7  Krosno

                                                        Piłka siatkowa
1. SP 6  Krosno                                                 1. SP 14 Krosno
2. SP 15 Krosno                                                2. SP 15 Krosno
3. SP 14 Krosno                                                3. SP  6 Krosno

 

                                                 LICEALIADA


                                           Sztafetowe biegi przełajowe

Dziewczęta                                                      Chłopcy
1. II LO  Krosno                                                          1. ZS Mechanicznych
2. ZS Naftowych                                                         2. ZS Elektrycznych
3. ZSP nr 1 Krosno                                                     3. I LO  Krosno
4. I LO Krosno                                                            4. ZS Budowlanych

                                                        Szachy drużynowe
1. ZS Elektrycznych Krosno
2.  I LO  Krosno
3. ZS  Budowlanych krosno
4. ZSP nr 1 Krosno
5. ZS Mechanicznych Krosno
6. ZS Naftowych Krosno

                                                               Piłka nożna

Chłopcy
1. ZS Elektrycznych
2. ZS Naftowych
3. ZS Budowlanych
4. ZSP nr 1 krosno
5. I  LO Krosno
6. ZS Mechanicznych

                                                                    Piłka ręczna
   Dziewczęta                                                               Chłopcy
1. I LO  Krosno                                                       1. ZS Budowlanych Krosno
2. ZSP 2 Krosno                                                     2 .ZS  Elektrycznych
3. ZS Naftowych                                                     3. ZS Naftowych
4. ZSP 1 Krosno                                                     4. II  LO Krosno
5. II  LO Krosno                                                      5. ZS Mech.Krosno
6. ZS Elektrycznych                                               6,7 ZSP 1 Krosno,I LO Krosno

                                                                        Piłka siatkowa
  Dziewczęta                                                  Chłopcy
1. ZSP 1 Krosno                                                      1. ZSElektycznych
2.  I LO  Krosno                                                       2. I  LO Krosno
3. II LO  Krosno                                                       3. ZS Mech.Krosno
4. ZSP 2 Krosno                                                      4. II  LO  Krosno
5. ZSNaft.                                                                5. ZS Naft. Krosno
6. ZS Bud.                                                               6,7 ZSP 1 Krosno,ZS Bud.Krosno

                                                                          Koszykówka
Dziewczęta                                                        Chłopcy
1. ZSP 1 Krosno                                                       1. I   LO Krosno
2. I  LO  Krosno                                                        2. II  LO Krosno
3. ZS Elektr.Krosno                                                  3. ZS Naftowych
4. II  LO Krosno                                                        4. ZSE Krosno
5. ZSNaft. Krosno                                                    5. ZS Mech.
………………                                                               6,7 ZSBud.,ZSP 1

                                                                        Tenis stołowy 
Dziewczęta                                                            Chłopcy
1. ZSP 1 Krosno                                                    1. ZSE Krosno
2. II  LO Krosno                                                     2. ZS Bud.Krosno
3. ZSP 2 Krosno                                                    3. ZS Naft.Krosno
4. ZSP 4 Krosno                                                    4. I   LO Krosno
5. ZSKU Krosno                                                     5. ZSP 1 Krosno
6. I  LO  Krosno                                                      6. ZSP 2 Krosno

 

                       ROK SZKOLNY :  2020/2021 

                                                    IGRZYSKA   DZIECI

     Indywidualne mistrzostwa L.A

                                                                            DZIEWCZĘTA:

 60 metrów

 1. Klimczak Kinga        SP-14   8.92s
 2. Hebzda Amelia         SP-  3   9.31s
 3. Jagiełło Aleksandra  SP-14   9.34s

600 metrów

 1. Wajda  Antonina          SP-14   2:04.2
 2. Wojnarowska Amelia  SP-14   2:06.1
 3. Słabik  Nadia               SP-15   2:10.1

Skok w dal

 1. Inglot Jessica                SP-14   4.16m
 2. Pieczywek Julia            SP-  7   3.94m
 3. Żyła  Julia                     SP-15   3.94m

Rzut piłeczką palantową

 1. Wais   Jagoda              SP-  3     36m
 2. Pilecka Julia                SP-  8     34m
 3. Plaza  Olga                  SP-15     34m

                                                                                            CHŁOPCY:

 60 metrów

 1. Delimat Patryk          SP-15   8.40s
 2. Samborski Kamil      SP-14   8.82s
 3. Fejkiel  Adrian          SP-15   9.06s

1000 metrów

 1. Chilik Błażej            SP- 8   3:32.7
 2. Płaza Maks               SP- 8   3:33.9
 3. Jagiełło Bartosz        SP-14  3:35.7

Skok w dal :

 1. Cecuła Julian            SP-15   4.64m
 2. Skoczylas Igor          SP-14   4.61m
 3. Prajsnar Patryk         SP-  8   4.56m

Rzut piłeczką palantową :

 1. Trybus Kacper         SP- 7     47.5m
 2. Trybus Wiktor         SP- 8     46.0m
 3. Trawka Miłosz        SP-15     44.0m

      Sztafetowe biegi przełajowe

Dziewczęta                                                                          Chłopcy

1. SP-15 Krosno                                                                            1. SP -14 Krosno
2. SP – 7 Krosno                                                                            2. SP –  8 Krosno
3. SP-15 Krosno                                                                            3. SP -15 Krosno
4. .    ——                                                                                      4. SP –  7 Krosno

    3-bój lekkoatletyczny

Dziewczęta                                                                             Chlopcy

1.  SP 14 Krosno                                                                        1. SP 14 Krosno
………..                                                                                       2. SP  3 Krosno

4-bój lekkoatletyczny   

1.  SP 14 Krosno                                                                       1. SP 15 Krosno
2.  SP   7 Krosno                                                                       2. SP   7 Krosno
3.  SP   3 Krosno                                                                       3. SP   3 Krosno
4.  SP 15 Krosno                                                                       4. SP 14 Krosno

                                                                                Baw się z nami

1. SP  7 Krosno
2. SP 14 Krosno

                    Igrzyska Młodzieży Szkolnej

 

DYSCYPLINA: Indywidualne Mistrzostwa  w Lekkiej Atletyce

TERMIN: 2.10.2020r.

ORGANIZATOR: SP Nr 6 Krosno

Startujące szkoły: SP Nr 6, SP Nr 7, SP Nr 10, SP Nr 15

WYNIKI ZAWODÓW:

 DZIEWCZĘTA:

 100 metrów:

 1. Głód Kinga        SP-10   14.18s
 2. Wójcik Amelia SP- 15   14.94s
 3. Stanis Nikola SP-  7      15.46s

300 metrów:

 1. Józefczyk Karolina SP-10   50.86s
 2. Poradyło Antonina  SP- 6   52.60s
 3. Urbanik Katarzyna SP-10   52.77s

 600 metrów:

 1. Zygarowicz Olga     SP-  6       1:56.58
 2. Kuraś Kinga            SP – 7       2:09.82
 3. Czekańska Milena  SP-15       2:12.79

     Skok w dal:

 1. Makoś Amelia           SP-  7      4.35m
 2. Winiarska Zuzanna SP- 15      4.20m
 3. Kin  Wiktoria            SP -15     3.95m

    Skok wzwyż:
1.   Pudełko Amelia           SP- 6    110cm

    Pchnięcie kulą:

 1. Błachaniec Amelia   SP-  7    8.53m
 2. Krajewska Wiktoria  SP-  7    7.10m
 3. Delimat Sonia          SP-15    6.86m

   Sztafeta 4 x 100m
1.     SP- 10 Krosno                         1.02,14
2.     SP-   7 Krosno                         1.03,47
3.     SP- 15 Krosno                         1.04,30 

         CHŁOPCY:

 100 metrów:
1.Kościelniak Jakub     SP-10   11.80s
2.Janik Jakub               SP- 6   13.23s
3.Guzik Michał             SP- 6    13.51s

300 metrów:
1.    Jara  Piotr                  SP-15     45.15s
2.    Wosiewicz Kacper     SP- 7      49.67s
3.    Kwieciński Julian       SP- 7      49.84s

1000 metrów:

 1. Fejkiel Szymon        SP- 15   3:14.69
 2. Zając Kamil             SP- 10    3:25.74
 3. Dobosz Dominik      SP-10    3:29.62

Skok w dal :

 1. Mikulski Konrad      SP- 6   4.81m
 2. Bobusia Miłosz      SP- 7    4.35m
 3. Długosz Wiktor   SP- 10     4.30m

 Skok wzwyż:
1.    Kielar  Jakub              SP- 15   150 cm
2.    Niemiec Marcin         SP-  6     145 cm
3.    Dubis  Łukasz            SP-  6     130 cm

 

 Pchnięcie kulą :

 1. Nabywaniec Szymon  SP- 15   8,54 m
 2. Pilecki  Dominik         SP- 15    8.10 m
 3. Śmiałowski Szymon    SP-  7   8.04 m

Sztafeta 4 x 100m :

1.   SP – 15 Krosno                         55.05s
2.   SP –  6  Krosno                         55.93s
3.   SP-  10 Krosno                         57.06s

  Sztafetowe biegi przełajowe

Dziewczęta                                                                                  Chłopcy

1. SP-14 Krosno                                                                             1. SP-10 Krosno
2. SP-15 Krosno                                                                             2. SP-15 Krosno
3. SP-10 Krosno                                                                             3. SP-14 Krosno
4. SP-  7 Krosno                                                                             4. SP-  6 Krosno
5. —————-                                                                                5. SP-  7 Krosno

                                                                                 Liga lekkoatletyczna

1. SP 15 Krosno                                                                              1. SP 15 Krosno
2. SP 14 Krosno                                                                              2. SP   7 Krosno

                                             LICEALIADA

                                                                   Sztafetowe biegi przełajowe

Dziewczęta                                                                                    Chłopcy
1. ZS Naftowych Krosno                                                             1. ZS Budowlanych Krosno
2.  II  LO  Krosno                                                                         2. ZS Mechanicznych
3. ZS Budowlanych                                                                     3. ZS Naftowych
4. ZSP nr 1 Krosno                                                                     4. I  LO  Krosno
5. ZSP nr 2 Krosno                                                                     5. ZSP nr 1 Krosno
6. ZS Mechanicznych Krosno                                                     6. II LO  Krosno

 

                                       ROK SZKOLNY  2021/2022

 

                                             Igrzyska  Dzieci

 

                                                   DYSCYPLINA: Indywidualne Mistrzostwa SZS w Lekkiej Atletyce

SZCZEBEL ZAWODÓW: POWIATOWE

TERMIN: 27.09.2021r

MIEJSCE: MOSIR KROSNO

ORGANIZATOR: SP Nr 6 Krosno

Startujące szkoły: SP Nr 3, SP Nr 5, SP Nr 6, SP Nr 7, SP Nr 8, SP Nr 10, SP Nr 14

WYNIKI ZAWODÓW:

 DZIEWCZĘTA:

  60 metrów:

 1. Kościelniak Aleksandra   SP-10  8.81s
 2. Horodyjska Amelia          SP-10  9.20s
 3. Jagiełło Aleksandra            SP-14 9.31s

600 metrów:

 1. Madej Ewa                       SP- 14   2:18,51min
 2. Czarnobilska Julia           SP – 6    2:19,40 min
 3. Kielar Aleksandra            SP-14    2:19.64 min

     Skok w dal:

 1. Janusz Milena              SP-  14   3.95m 
 2. Teneta Maja                 SP-   8    3.70m
 3. Śnigurska Amelia        SP -14    3.33m

    Skok wzwyż:
1.   Książek Natasza            SP- 6    120cm
2.   Krukierek Nikola          SP- 6    105 cm
3.  
Ziajka Zofia                     SP- 6    105cm
    Rzut piłeczką palantową:

 1. Wajs Jagoda                 SP-  3    34.5m
 2. Gorzynik Wiktoria         SP-14   26,0m
 3. Pietruszka Patrycja        SP-14    23,0m

         CHŁOPCY:

  60 metrów:

 1. Samborski Kamil         SP-  14    8.26s
 2. Niemczyński Mariusz   SP-  7     8.30s
 3. Krówka Szymon             SP- 14    8.56s

 1000 metrów:

 1. Chilik Błazej                SP-  8   3:23.92
 2. Fyda Aleksander           SP-  7   3:48.73
 3. Ginalski Patryk              SP- 3   3:55.75

Skok w dal :

 1. Prajsnar Patryk           SP-  8   4.70m
 2. Turbak Karol               SP- 10   4.03m
 3. Frydrych Maciej            SP-  7    4.01m

 Skok wzwyż:
1
.    Kopczak Adrian             SP-  6   125 cm
2.    Tereszkiewicz Mikołaj  SP-  6    115 cm

 Rzut piłeczką palantową:

 1.  Kwolek Kacper              SP-  8    41.5 m
 2. Hejnar Oskar                 SP-  5    38.5 m
 3. Skorupka Dariusz            SP-  7     34.0 m

Liczba uczestników : 112

                                                       SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE   

                  Dziewczęta                                                                                              Chłopcy

1. SP 15  Krosno                                                                                              1. SP 14 Krosno
2. SP 14  Krosno                                                                                              2. SP  7  Krosno
3. SP  6   Krosno                                                                                              3. SP 8  Krosno
4. SP 12  Krosno                                                                                              4. SP  6 Krosno
………..                                                                                                               5. SP 12 Krosno

                             Igrzyska Młodzieży Szkolnej

 

DYSCYPLINA: Indywidualne Mistrzostwa SZS w Lekkiej Atletyce

SZCZEBEL ZAWODÓW: POWIATOWE

TERMIN: 23.09.2021r

MIEJSCE: MOSIR KROSNO

ORGANIZATOR: SP Nr 6 Krosno

Startujące szkoły: SP Nr 3, SP Nr 5, SP Nr 6, SP Nr 7, SP Nr 10, SP Nr 14

WYNIKI ZAWODÓW:

 DZIEWCZĘTA:

 100 metrów:

 1. Klimczak Kinga       SP-14   45s
 2. Zbylut Samanta SP-10   71s
 3. Hebzda Amelia   SP-  3   80s

 300 metrów:

 1. Paradysz Antonina  SP- 6   39s
 2. Krochmal Lena        SP- 3   59s
 3. Nowak Agnieszka     SP-14   22s

  600 metrów:

 1. Foryś Wiktoria SP-  14   1:48.93
 2. Wajada Antonina         SP – 7     2:03.25
 3. Tatrzańska Natalia    SP-  6    2:12.52

     Skok w dal:

 1. Makoś Amelia      SP-  7   97m 
 2. Dmitruk jagoda  SP- 14   64m
 3. Więcek Gaja               SP -14   62m

    Skok wzwyż:
1.   Kociuba Martyna              SP- 5    130cm
2.   Mieczuk  Anna                  SP- 6    125 cm
3.  
Podkul Sandra                     SP- 5     120cm

    Pchnięcie kulą:

 1. Błachaniec Amelia SP-  7    50m
 2. Masłyk Dominika     SP-14   80m
 3. Dziekan Amelia           SP-14   50m

         CHŁOPCY:

 100 metrów:

 1. Jagiełło Maciej     SP-  6    46s
 2. Michna Karol       SP- 14   99s
 3. Skoczylas Igor      SP- 6     14s

300 metrów:
1.    Gancarz Filip                  SP-  7     46.30s
2.    Śmietana Adrian              SP- 14    51.06.s
3.    Biernacki Jakub               SP- 10    51.44s

 1000 metrów:

 1. Zajdel Maciej           SP-  5   3:36.77
 2. Gużkowski Wojciech SP- 14   3:39.46
 3. Wajda Emil        SP-14    3:53.79

Skok w dal :

 1. Mikulski Rafał           SP-  6   08m
 2. Długosz Wiktor    SP- 10   38m
  3. Goleń Kacper           SP-  7    4.16m

 Skok wzwyż:
1
.    Warchoł Dominik            SP-  3  150 cm
2.    Chudziński Konrad         SP-  6   140 cm
3.    Borowicz Kacper            SP-  5   140 cm

 Pchnięcie kulą :

 1.  Trybus Kacper                 SP-  7    7.25 m
 2. Nowak Hubert                 SP- 10   6.45 m
 3. Ginalski Paweł                  SP-  6     6.30 m

Liczba uczestników : 93

                                                                           Sztafetowe biegi przełajowe   

    Dziewczęta                                                                                           Chłopcy

1. SP 15 Krosno                                                                                    1. SP 14 Krosno
2. SP 14 Krosno                                                                                    2. SP  7  Krosno
3. SP  7  Krosno                                                                                    3. SP  6  Krosno
4. SP 12 Krosno                                                                                    4. SP 12 Krosno