Licealiada 2015/2016, 2016/17

LICEALIADA 2015/16

Organizacja  zawodów :

1. Szczebel  powiatowy:             2.  Rejony:
I LO    –    6                                    I  LO   – 3  ( kosz. chł,p.ręczna dz,.unihokej chł.)
II LO   –    1                                    II  LO   -1 (ps.chł.)
ZSP 1  –    3                                    ZSP 1 – 3  (unihokej dz koszyk.dz.,teni stołowy dz.)
ZSP 2  –    5                                   ZSP 4 – 3  (liga L.a.dz.,chł.tenis st.chł.)
ZSP 3  –    1                                   MZS 5 – 2  (liga L.a.dz.,chł.-współorganizacja)
ZSP 4  –    5                                    ZSP  5 – 2  (.szachy drużynow,p.ręczna chł.)
ZSP 5  –    2
MZS 5 –    2
Razem:     25 zawodów               Razem       14 zawodów

3.Półfinały,baraże i finały wojewódzkie:

I LO     –  3 (piłka ręczna dz ,kosz. chł., p.s.dz.)
ZSP 5  –  3   (pływanie, dz,chłp.ręczna chł.)
ZSP 1  –  1   (koszyk.dz.)
Razem : 7 zawodów

Udział  w zawodach :

1. Szczebel powiatowy:         2.    Rejony :         3. Półfinał, baraże i finał wojewódzki :
I LO     – 15                                 I LO   –   9             I LO     –    8+6 = 14
II LO    – 12                                II LO   –   2             ZSP 5  –    6+8 = 14
ZSP 1  – 18                                 ZSP 1 –   5             ZSP 1  –    5+4 = 13
ZSP 2  –   9                                 ZSP 3 –   2             ZSP 4  –     4+7 = 11
ZSP 3  –   9                                 ZSP 4 –   4             II LO    –    2+3 =   5
ZSP 4  – 17                                 ZSP 5 –   8             MZS 5 –         1 =   1
ZSP 5  – 15                                 MZS 5-   3              ZSP 3 –         1 =   1
MZS 5 –   8
ZSKU –    1

Udział w zawodach łącznie (powiatowe, rejonowe, wojewódzkie)

I LO     –  38 (15+9+14)
ZSP 5  –  37 (15+8+14)
ZSP 1  –  37 (18_5+13)
ZSP 4  –  32 (17+4+11)
II LO    –  22 (13+4+5)
MZS 5 –  12 (8+3+1)
ZSP 3  –  10 (8+1+1)
ZSP 2  –   9 (9)
ZSKU  –   1 (1)

Największe sukcesy:
I LO  :     2 miejsce   w Województwie  w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt)
  3 miejsce w Wojewódzkiej Licealiadzie w szkolnej  lidze L.A
              4 miejsce   w Województwie  w pływaniu (sztafeta dziewcząt 6x50m.st.dow)
4 miejsce  w Finale Woj.Licealiady w koszykówce chłopców
5 miejsce   w Finale Woj.Licealiady w aerobiku
5 miejsce w Finale Woj.Licealiady w piłce siatkowej dziewcząt

ZSP 1    2 miejsce w Finale Ogólnopolskim Licealiady w tenisie stołowym dziewcząt
4 miejsce w  Finale  Woj.Licealiady w koszykówce dziewcząt
6 miejsce  w  Finale Woj.Licealiady  w szkolnej lidze L.A. chłopców

ZSP 4 :  2 miejsce w Województwie w sztafetowych biegach przełajowych (chł.).
3 miejsce w Finale Woj. Licealiady w tenisie stołowym chłopców
             6 miejsce w Województwie w sztafetowych biegach przełajowych (dz.)
5 miejsce  w Finale Woj. Licealiady w szkolnej lidze L.A dziewcząt

ZSP 5 :  4 miejsce w Finale Woj. Licealiady  w pilce ręcznej chłopców
5 miejsce w Finale Woj. Licealiady w tenisie stołowym dziewcząt
5  miejsce w Finale Woj.Licealiady w tenisie stolowym chłopców

II LO       1  miejsce w Finale Woj.Licealiady w aerobiku
6 miejsce w  Finale Woj.Li

 

 

                                         LICEALIADA   2016/17

 

 

  Organizacja  zawodów :

  1. Szczebel powiatowy    :

I LO     –    7

ZSP  4  –    5

ZSP  2  –    3

ZSP  2  –    3

MZS 5  –    3

ZSP  5 –     2

Razem:     23 zawody

  1. Rejony:

 I  LO   – 6 ( kosz. dz.,,p.ręczna dz,chł,ps.dz,chl,.unihokej chł..)

ZSP  1   -3  (unihokej dz .,teni stołowy dz.chł.)

ZSP 4     4   (liga L.a.dz.,chł.szt,b.przeł.dz,chł.)

MZS 5 – 2   (liga L.a.dz.,chł.-współorganizacja)

ZSP 5 –   2  (.szachy drużynow.,kosz chł.)

Razem       18 zawodów

3.Półfinały wojewódzkie:

I LO   –     4   (piłka ręczna dz,chł,p.s chł.,kosz. dz.)

ZSP 5       3  (pływanie, dz,chł.kosz chł)

 Finał wojewódzki:

I LO  –   1  koszyk.dz.

Razem :     8 zawodow

 

Udział  w zawodach :

  1. Szczebel powiatowy:                         2.    Rejony :

I LO   –  17                                                               I LO  –    9

II LO  –  13                                                               II LO –    1

ZSP 1 –  18                                                               ZSP 1-    3

ZSP 2 –    5                                                               ZSP 3 –   1

ZSP 3 –    9                                                               ZSP 4 –   8

ZSP 4 –  16                                                               ZSP 5 –   4

ZSP 5 –  18                                                               MZS 5  – 3

MZS 5 –   10

ZSKU-      1

3. Półfinał, baraże i finał wojewódzki :

|I LO  –    11+7 =  18

ZSP 4-      8+5  =  13

ZSP 5 –     8 +4 = 12

ZSP 1 –     7 +4 =  11

MZS 5      3

ZSP 2       2

ZSP 3       2

II LO        1

 Udział w zawodach łącznie (powiatowe, rejonowe, wojewódzkie)

        I LO    –   44(17+9+18)

      ZSP 4     –  37(16+8+ 13)

      ZSP 5     –  34(18+4+12)

      ZSP 1     –  32(18+3+11

     MZS 5     – 16(10+3+3)

      II LO      – 14(13+1)

      ZSP 3    –  12(9+1+2)   

      ZSP 2      –  7( 5 + 2))

      ZSKU      –  1(1)

 

  Największe sukcesy:

 

      I LO  :  – 2 miejsce   w Województwie  w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt)

2 miejsce  w Finale Woj.Licealiady w koszykówce dziewcząt
3 miejsce  w Finale Woj.Licealiady w pilce siatkowej chłopcó
   –  3 miejsce   w Finale Woj.Licealiady w aerobiku

    ZSP 4 :   2 miejsce  w Finale Woj.Licealiady w tenisie stołowym chłopców
                   2 miejsce w Województwie w drużynowych biegach przełajowych (chł.)
                   4 miejsce w Województwie w sztafetowych biegach przełajowych (chł.)

     ZSP 5  :  – 2 miejsce  w Finale Woj. Licealiady w szachach dryżynowych
                    – 3 miejsce  w Finale Woj. Licealiady w koszykówce chłopców
6 miejsce w Finale Woj. Licealiady  w tenisie stołowym chłopców

ZSP 1  :   – 7 miejsce w Ogólnopolskiej Licealiadzie w tenisie stołowym dziewcząt
               – 1 miejsce   w Finale Woj. Licealiady w tenisie stołowym dziewcząt

 

 

                              LICEALIADA 2018/19

 

  Organizacja  zawodów :

  1. Szczebel powiatowy    :

ZSP  1`  –   6

ZSP  4  –    6

I LO     –    5

ZSP  2  –    3

MZS 5  –    1

ZSP  5 –     1

ZSP  3 –     1
II LO  –      1

Razem:     24 zawody

  1. Rejony:

 I  LO    – 4 ( kosz. chł.,,p.ręczna dz., chł.p.siatkowa chł)

ZSP  1   -4  (unihokej dz ,chł.,tenis stołowy dz.chł.kosz.dz.)

ZSP 4     5   (liga L.a..,chł.szt,b.przeł.dz,chł.)

MZS 5 – 2   (liga L.a.dz..p.ręczna dz.)

ZSP 5 –   1   (szachy drużynowe)

Razem   :    16 zawodów

3.Półfinały wojewódzkie:

ZSP 1 –     1 ( kosz.dz,.)

I LO   –     2   (kosz. chł.p.siatk.dz.)

ZSP 5 –     2 (pływanie, dz,chł.)

 Finał wojewódzki:

I LO –   1  ( koszykowka chł.)

Razem :     6 zawodów

Udział  w zawodach :

  1. Szczebel powiatowy:                         2.    Rejony :

I LO   –  14                                                               I LO  –    10

II LO  –  13                                                               II LO –    4

ZSP 1 –  11                                                               ZSP 1-    5

ZSP 2 –    4                                                               ZSP 3 –   2

ZSP 3 –    7                                                               ZSP 4 –   3

ZSP 4 –  13                                                               ZSP 5 –   5

ZSP 5 –  14                                                               MZS 5  – 4

MZS 5 –    9

ZSKU-      1

2.    Półfinał, baraże i finał wojewódzki :

ZSP 5 –     6 +6= 12

|I LO  –    4+7 =  11

ZSP 1 –     6 +4 = 10

ZSP 1 –     6 +4 = 10

ZSP 4-      3+5  =  8

MZS 5      1 + 1 = 2

ZSP 3       1 + 1 + 2

Udział w zawodach łącznie (powiatowe, rejonowe, wojewódzkie
       I LO     – 36(14+10+12)          ZSP 2  –  9 ( 7+2)

  ZSP 5     –  26(15+1+10)                 ZSKU    –  3

        II LO      – 26(15+2+9)

ZSP 4     –  25(15+2+8)                      

        ZSP 1     –  23(15+5+5)
ZSP 3     –  16(8+2+6)  

        MZS 5     – 14( 9+1+4)

  Największe sukcesy:

    II LO    – 1 miejsce  w Finale Woj.Licealiady w pływaniu(sztafeta 6x50m st.dow.dz.)

.                 – 1 miejsce w Województwie w drużynowych biegach przełajowych (dz..)
1 miejsce (Aleksandra Gorzynik) w Finale Woj.w pływaniu na dyst.50m st.dow.
1 miejsce ( Julia Rygiel) w Finale Woj.w pływaniu na dyst.50m st.klas..

                  – 2 miejsce   w Województwie  w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt

3 miejsce ( Wiktoria Czech) w Finale Woj.w pływaniu na dyst.50m st.grzbiet.

.                 – 4 miejsce w Finale Woj. w Lidze L.A dziewczat

     I LO     – 1 miejsce (Sz.Gużkowski)w indywidualnych biegach przełajowych

4 miejsce  w Finale Woj.Licealiady w koszykówce chlopców

ZSP 1   – 2 miejsce   w Województwie  tenisie stołowym dziewcząt

3 miejsce  w Finale Woj.Licealiady w koszykówce dziewcząt

     ZSP 3   – 1 miejsce w Województwie w drużynowych biegach przełajowych (chł..)            

ZSP 4    -2  miejsce w Województwie w drużynowych biegach przełajowych (chł.)

     ZSP 5   – 2 miejsce  w Finale Woj. Licealiady w szachach dryżynowych