PSZS Krosno 2015/2016-Sprawozdanie meytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Krośnie
w roku Szkolnym 2016/2017

Najważniejszym celem działalności Szkolnego Związku Sportowego jest rozwijanie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży .Sport oparty o zasady szlachetnej rywalizacji i współzawodnictwa jest dla związku formą wychowania oraz szansa dla utalentowanych    sportowo uczniów.

Działacze SZS popularyzują sport w szerokich kręgach dzieci i młodzieży szkolnej, aby stał się on formą aktywności ruchowej w ich dorosłym życiu, a dla najlepszych stał się sportem wyczynowym, przynoszącym sławę i satysfakcję.

Podstawowym i najważniejszym zadaniem, jakie realizował PSZS w Krośnie było organizowanie i przeprowadzanie rywalizacji sportowej w formie Igrzysk Młodzieży Szkolnej,Gimnazjady i Licealiady , które to odbywały się zgodnie z kalendarzem imprez sportowych opracowanym z udziałem nauczycieli wychowania fizycznego i zatwierdzonym przez władze oświatowe. Zawody odbywały się w cyklu całego roku szkolnego dla ogółu dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych od szczebla gminy, powiatu i rejonu aż po szczebel wojewódzki i centralny.

Środki finansowe pozyskane z samorządu miejskiego przeznaczone były głównie na pokrycie kosztów organizacji zawodów szczebla powiatowego(opłata sędziów, opieki lekarskiej , zakup napojów) oraz na sfinansowaniu kosztów przejazdu uczniów

na zawody szczebla wojewódzkiego (półfinały, baraże, finały).

Środki własne to: nieodpłatne sędziowanie zawodów przez nauczycieli  wychowania  fizycznego i młodzieżowych sędziów sportowych ,nieodpłatna opieka medyczna pokrycie kosztów przejazdu na zawody szczebla rejonowego oraz zakup napojów  przez Rady Rodziców różnych szkół.

W okresie sprawozdawczym w ramach imprez  Szkolnego Związku Sportowego odbyły się  117 zawodów, w których startowało w 18 dyscyplinach sportowych ok.3700 uczniów szkół krośnieńskich.

Na szczeblu powiatu zorganizowano i przeprowadzono 70 zawodów:(26 w ramach  IMS 21 w kategorii Gimnazjad i  23 w Licealiadzie).

PSZS w Krośnie był również współorganizatorem z  Podkarpackim Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym w Rzeszowie  47 zawodów szczebla rejonowego i wojewódzkiego: ( 11– IMS, 10– Gimnazjada i 26 – Licealiada).

PSZS w Krośnie zorganizował i sfinansował również  wyjazdy na zawody szczebla wojewódzkiego(półfinały, baraże i finały):20 dla szkół podstawowych w ramach IMS, 17 dla szkół gimnazjalnych oraz 14 w ramach Licealiady.( razem: 51 wyjazdów).

W klasyfikacji gmin w kategorii IMS ,Gimnazjada  Krosno zajęło 4 miejsce ( na 160 sklasyfikowanych), a w  klasyfikacji powiatów w kategorii Licealiad Krosno uplasowało się na 2 pozycji ( na 25 sklasyfikowane)

Nad koordynacją organizacji i przeprowadzenia rozgrywek oraz wyjazdów na zawody szczebla rejonowego i wojewódzkiego nadzór sprawuje Zarząd PSZS w Krośnie oraz koordynator sportu
mgr Jerzy Janusz.