PSZS Krosno -Sprawozdania merytoryczne

          Sprawozdanie merytoryczne z działalności

                  Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Krośnie

                                          w roku szkolnym 2022/23.

Podstawowym i najważniejszym zadaniem, jakie realizował PSZS w Krośnie było organizowanie i przeprowadzanie rywalizacji sportowej w formie Igrzysk  Dzieci, Igrzysk Mlodzieży Szkolnej, i Licealiady , które to odbywały się zgodnie z kalendarzem imprez sportowych opracowanym z udziałem nauczycieli wychowania fizycznego i zatwierdzonym przez władze oświatowe.

Zawody odbywały się w cyklu całego roku szkolnego dla ogółu dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych od szczebla gminy, powiatu i rejonu aż po szczebel wojewódzkii centralny.

W okresie sprawozdawczym w ramach imprez  Szkolnego Związku Sportowego odbyło się  106 zawodów, w których startowało w 18 dyscyplinach sportowych ok. 3000 uczniów szkół krośnieńskich( 2000-powiat i 1000 szczebel rejonowy i wojewódzki )

Na szczeblu powiatu zorganizowano i przeprowadzono 65 zawodów: (24 w ramach Igrzysk Dzieci, 22 w kategorii Igrzysk Młodzieży Szkolnej i 19 w Licealiadzie).

PSZS w Krośnie był również współorganizatorem z  Podkarpackim Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym w Rzeszowie  41 zawodów szczebla rejonowego

i wojewódzkiego: ( 13- ID, 9- IMS i 19 – Licealiada).

PSZS w Krośnie zorganizował i sfinansował również 24 wyjazdy na zawody szczebla wojewódzkiego (półfinały, baraże i finały wojewódzkie)

Uczniowie szkół krośnieńskich w zawodach na szczeblu wojewódzkim zdobyli

 łącznie 28 medali ( 7 złotych, 12 srebrnych i 9 brązowych)

 W klasyfikacji  współzawodnictwa sportowego szkół województwa podkarpackiego najwyższe lokaty zdobyly szkoły :
 SP 14 -1 miejsce : 2030 pkt , SP 15 – 15 miejsce : 753pkt – szkoly podstawowe (sklasyfikowanych 606 szkół )

 I LO – 6 miejsce  :  748 pkt, II LO- 35 miejsce:256 pkt, ZSNG-36 miejsce :249 pkt

-szkoły ponadpodstawowe( sklasyfikowane 154 szkoły)

Nad koordynacją organizacji i przeprowadzenia rozgrywek oraz wyjazdów na zawody

szczebla rejonowego i wojewódzkiego nadzór sprawuje Zarząd PSZS w Krośnie oraz

koordynator sportu mgr Jerzy Janusz.

Szczegółowe komunikaty z wszystkich zawodów zawierające: termin, organizatora,
miejsce zawodów i wyniki końcowe znajdują się w dokumentacji Szkolnego
Związku Sportowego w Krośnie i są udostępniane i sprawdzane przez pracowników
Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Krośnie.

                                                                                               Koordynator sportu szkolnego

                                                                                                        Jerzy  Janusz

           Sprawozdanie  z  promocji Gminy Miasto Krosno realizowanej  w okresie : 19.08.2022 do 23.12. 2022 roku podczas udziału i  organizacji zawodów sportowych szkół krośnieńskich.

 

Promocja Gminy Miasto Krosno prowadzona była podczas zawodów i  imprez sportowych poprzez :

– podanie informacji przez organizatora zawodów i Przewodniczacego

Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Krośnie o treści : „Partnerem zawodów

jest Krosno Miasto Szkła”

– podanie informacji i podkreślenie roli miasta jako Partnera w informacjach przekazywanych do mediów (strona internetowa PSZS w Krośnie,portal „Teraz Krosno”)

– umieszczanie nazwy i logotypu Krosno Miasto Szkła na stronie internetowej Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Krośnie ,w  Systemie Rejestracji Szkół (www.srs.szs.pl) Podkarpackiego Wojewódzkiego  Szkolnego Zwiazku Sportowego w Rzeszowie oraz drukowanych materiałach: dyplomach ,komunikatach, wynikach zawodów

– ekspozycję nośników reklamowych : roll-up miasta w miejscu rozgrywania zawodów

– zamieszczenie informacji podsumowującej realizację usługi promocyjnej na rzecz

Miasta Krosna oraz wynikach sportowych na stronie internetowej  Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Krośnie.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 11 zawodów,w których wzięło udzial ponad

600 uczniów szkół krośnieńskich (szczegóły w komunikatach końcowych z zawodów

-zał.1.)

Wykaz zawodów w ramach promocji Miasta Krosna Szkła :

 1. Powiatowe Indywidualne Mistrzostwa L.A dziewcząt i chłopców:
  -Igrzyska Dzieci –termin: 23 wrzesnia 2022-miejsce stadion L.A przy ul.Bursaki
  – ilość startujących : 85
 2. – Igrzyska Młodziezy Szkolnej termin: 27 wrzesnia 2022-miejsce stadion L.A przy ul.Bursaki — ilość startujących : 72

          Sztafetowe biegi przełajowe, miejsce –trasy biegowe MOSiR przy ul.Bursaki
3.- Igrzyska Dzieci– termin 11 pażdziernika 2022– ilość startujących : 60
4. – IMS                    – termin 11 pażdziernika 2022– ilość startujących : 48
5. – Licealiada         – termin 11  pazdziernika 2022- ilość startujących :  66

          Unihokej
6. Igrzyska Dzieci dziewczęta-termin: 21.112022, miejsce sala gimn.SP 5 w Krośnie
-ilość startujących :  38
7. Igrzyska Dzieci chłopcy  -termin : 9.11.2022 , miejsce sala gimn.SP 7 w Krośnie
-ilość startujących :  56

 1. IMS –   dziewczęta-termin: 23 listopada 2022 miejsce sala gimn.SP 5 w Krośnie
  -ilość startujących :  34
  9. IMS- chłopcy      -termin:   16 listopada 2022 miejsce sala gimn.SP 7 w Krośnie
  -ilość startujących :  42

        Piłka ręczna :
10. Licealiada –  dziewczęta- termin: 28 list. 2022 miejsce Hala MOSiR Krosno,ul.Bursaki
-ilość startujących :  42
11. Licealiada –  chłopcy   – termin : 8.11. 2022 miejsce Hala MZSnr 4 Krosno,ul.Kisielewskiego
– ilość startujących :  60

12. Półfinał Wojewódzki Igrzysk Dzieci w unihokeju chłopców –termin 8.12.2022,miejsce-  sala gimn.SP 1 w Sanoku.

13  .Półfinał Wojewódzki IMS w unihokeju chłopców – termin 12.12.2022
miejsce – sala gimn.SP1 w  Sanoku . 

 

Do sprawozdania dołączam komunikaty końcowe z zawodów(zał.1) oraz fotografie

(zał.2) z w/w imprez.

 

 

 

 

 

Przewodniczący PSZS w Krośnie
                                                                                                    Jerzy  Janusz

Sprawozdanie merytoryczne

Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Krośnie
w roku Szkolnym: 2016/2017, 2017/18, 2018/19 ,2019/2020, 2020/2021,2021/2022

Najważniejszym celem działalności Szkolnego Związku Sportowego jest rozwijanie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży .Sport oparty o zasady szlachetnej rywalizacji i współzawodnictwa jest dla związku formą wychowania oraz szansa dla utalentowanych    sportowo uczniów.

Działacze SZS popularyzują sport w szerokich kręgach dzieci i młodzieży szkolnej, aby stał się on formą aktywności ruchowej w ich dorosłym życiu, a dla najlepszych stał się sportem wyczynowym, przynoszącym sławę i satysfakcję.

Podstawowym i najważniejszym zadaniem, jakie realizował PSZS w Krośnie było organizowanie i przeprowadzanie rywalizacji sportowej w formie Igrzysk Młodzieży Szkolnej,Gimnazjady i Licealiady , które to odbywały się zgodnie z kalendarzem imprez sportowych opracowanym z udziałem nauczycieli wychowania fizycznego i zatwierdzonym przez władze oświatowe. Zawody odbywały się w cyklu całego roku szkolnego dla ogółu dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych od szczebla gminy, powiatu i rejonu aż po szczebel wojewódzki i centralny.

Środki finansowe pozyskane z samorządu miejskiego przeznaczone były głównie na pokrycie kosztów organizacji zawodów szczebla powiatowego(opłata sędziów, opieki lekarskiej , zakup napojów) oraz na sfinansowaniu kosztów przejazdu uczniów

na zawody szczebla wojewódzkiego (półfinały, baraże, finały).

Środki własne to: nieodpłatne sędziowanie zawodów przez nauczycieli  wychowania  fizycznego i młodzieżowych sędziów sportowych ,nieodpłatna opieka medyczna pokrycie kosztów przejazdu na zawody szczebla rejonowego oraz zakup napojów  przez Rady Rodziców różnych szkół.

W okresie sprawozdawczym w ramach imprez  Szkolnego Związku Sportowego odbyły się  117 zawodów, w których startowało w 18 dyscyplinach sportowych ok.3700 uczniów szkół krośnieńskich.

Na szczeblu powiatu zorganizowano i przeprowadzono 70 zawodów:(26 w ramach  IMS 21 w kategorii Gimnazjad i  23 w Licealiadzie).

PSZS w Krośnie był również współorganizatorem z  Podkarpackim Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym w Rzeszowie  47 zawodów szczebla rejonowego i wojewódzkiego: ( 11– IMS, 10– Gimnazjada i 26 – Licealiada).

PSZS w Krośnie zorganizował i sfinansował również  wyjazdy na zawody szczebla wojewódzkiego(półfinały, baraże i finały):20 dla szkół podstawowych w ramach IMS, 17 dla szkół gimnazjalnych oraz 14 w ramach Licealiady.( razem: 51 wyjazdów).

W klasyfikacji gmin w kategorii IMS ,Gimnazjada  Krosno zajęło 4 miejsce ( na 160 sklasyfikowanych), a w  klasyfikacji powiatów w kategorii Licealiad Krosno uplasowało się na 2 pozycji ( na 25 sklasyfikowane)

Nad koordynacją organizacji i przeprowadzenia rozgrywek oraz wyjazdów na zawody szczebla rejonowego i wojewódzkiego nadzór sprawuje Zarząd PSZS w Krośnie oraz koordynator sportu
mgr Jerzy Janusz.

                                                  Sprawozdanie merytoryczne z działalności

                                    Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Krośnie

                                                                  w roku szkolnym 2017/18.

Najważniejszym celem działalności Szkolnego Związku Sportowego jest rozwijanie

aktywności fizycznej dzieci i młodzieży .Sport oparty o zasady szlachetnej rywalizacji

i współzawodnictwa jest dla związku formą wychowania oraz szansą dla utalentowanych

sportowo uczniów.

Podstawowym i najważniejszym zadaniem, jakie realizował PSZS w Krośnie było organizowanie i przeprowadzanie rywalizacji sportowej w formie Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady , które to odbywały się zgodnie z kalendarzem imprez

sportowych opracowanym z udziałem nauczycieli wychowania fizycznego i zatwierdzonym przez władze oświatowe.

Zawody odbywały się w cyklu całego roku szkolnego dla ogółu dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych od szczebla gminy, powiatu i rejonu aż po szczebel wojewódzkii centralny.

Środki finansowe pozyskane z samorządu miejskiego przeznaczone były głównie na pokrycie kosztów organizacji zawodów szczebla powiatowego(opłata sędziów, opieki

lekarskiej , zakup napojów) oraz na sfinansowaniu kosztów przejazdu uczniów na zawody szczebla  wojewódzkiego(półfinały .baraże ,finały).

Środki własne to: nieodpłatne sędziowanie zawodów przez nauczycieli  wychowania  fizycznego i młodzieżowych sędziów sportowych ,nieodpłatna opieka medyczna pokrycie kosztów przejazdu na zawody szczebla rejonowego oraz zakup napojów  przez Rady Rodziców różnych szkół.

 

W okresie sprawozdawczym w ramach imprez  Szkolnego Związku Sportowego odbyły się  101 zawodów w których startowało w 18 dyscyplinach sportowych ok.3700 uczniów szkół krośnieńskich.

Na szczeblu powiatu zorganizowano i przeprowadzono 63 zawody:(22 w ramach

 Igrzysk Dzieci, 17 w kategorii Igrzysk Młodzieży Szkolnej i  24 w Licealiadzie).

PSZS w Krośnie był również współorganizatorem z  Podkarpackim Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym w Rzeszowie  38 zawodów szczebla rejonowego

i wojewódzkiego: ( 8- ID, 11- IMS i 19 – Licealiada).

 

PSZS w Krośnie zorganizował i sfinansował również  wyjazdy na zawody szczebla wojewódzkiego(półfinały, baraże i finały):22 dla szkół podstawowych w ramach IMS,

18 dla szkół gimnazjalnych oraz 15 w ramach Licealiady.( razem: 55 wyjazdów).

 

W klasyfikacji gmin w kategorii IMS ,Gimnazjada  Krosno zajęło 4 miejsce ( na 160

sklasyfikowanych), a w  klasyfikacji powiatów w kategorii Licealiad Krosno uplasowało

się na 2 pozycji (25 sklasyfikowanych).

 

Nad koordynacją organizacji i przeprowadzenia rozgrywek oraz wyjazdów na zawody

szczebla rejonowego i wojewódzkiego nadzór sprawuje Zarząd PSZS w Krośnie oraz

koordynator sportu mgr Jerzy Janusz.

 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności

                                         Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Krośnie

                                                                  w roku szkolnym 2018/19.

Podstawowym i najważniejszym zadaniem, jakie realizował PSZS w Krośnie było organizowanie i przeprowadzanie rywalizacji sportowej w formie Igrzysk  Dzieci, Igrzysk Mlodzieży Szkolnej, i Licealiady , które to odbywały się zgodnie z kalendarzem imprez sportowych opracowanym z udziałem nauczycieli wychowania fizycznego i zatwierdzonym przez władze oświatowe.

Zawody odbywały się w cyklu całego roku szkolnego dla ogółu dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych od szczebla gminy, powiatu i rejonu aż po szczebel wojewódzkii centralny.

 

W okresie sprawozdawczym w ramach imprez  Szkolnego Związku Sportowego odbyło się  115 zawodów, w których startowało w 18 dyscyplinach sportowych ok.3700 uczniów szkół krośnieńskich.

 

Na szczeblu powiatu zorganizowano i przeprowadzono 69 zawodów:(27 w ramach

 Igrzysk Dzieci, 18 w kategorii Igrzysk Młodzieży Szkolnej i  24 w Licealiadzie).

PSZS w Krośnie był również współorganizatorem z  Podkarpackim Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym w Rzeszowie  46 zawodów szczebla rejonowego

i wojewódzkiego: ( 11- ID, 13- IMS i 22 – Licealiada).

 

PSZS w Krośnie zorganizował i sfinansował również  wyjazdy na zawody szczebla wojewódzkiego(półfinały, baraże i finały):23 dla szkół podstawowych w ramach ID,

18 w ramach IMS oraz 15 w ramach Licealiady.( razem: 56 wyjazdów).

Uczniowie szkół krosnieńskich w zawodach na szczeblu wojewódzkim zdobyli

łącznie 21 medali ( 8 złotych, 7 srebrnych i 6 brązowych) .
W klasyfikacji gmin w kategorii Igrzyska Dzieci, IMS  Krosno zajęło 4 miejsce
(
na 160 sklasyfikowanych), a w  klasyfikacji powiatów w kategorii Licealiady
Krosno uplasowało się na 2 pozycji (25 sklasyfikowanych).

 

Nad koordynacją organizacji i przeprowadzenia rozgrywek oraz wyjazdów na zawody

szczebla rejonowego i wojewódzkiego nadzór sprawuje Zarząd PSZS w Krośnie oraz

koordynator sportu mgr Jerzy Janusz.

Szczegółowe komunikaty z wszystkich zawodów zawierające: termin, organizatora,
miejsce zawodów i wyniki końcowe znajdują się w dokumentacji Szkolnego
Związku Sportowego w Krośnie i są udostępniane i sprawdzane przez pracowników
Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Krośnie.

 

Koordynator sportu szkolnego
       Jerzy Janusz

                                                                                                        

                                                          Sprawozdanie merytoryczne z działalności

                                          Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Krośnie

                                                                 w roku szkolnym 2019/20.

 

Podstawowym i najważniejszym zadaniem, jakie realizował PSZS w Krośnie było organizowanie i przeprowadzanie rywalizacji sportowej w formie Igrzysk  Dzieci, Igrzysk Mlodzieży Szkolnej, i Licealiady , które to odbywały się zgodnie z kalendarzem imprez sportowych opracowanym z udziałem nauczycieli wychowania fizycznego i zatwierdzonym przez władze oświatowe.

Zawody odbywały się w cyklu całego roku szkolnego dla ogółu dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych od szczebla gminy, powiatu i rejonu aż po szczebel wojewódzki i centralny.

 

W okresie sprawozdawczym w ramach imprez  Szkolnego Związku Sportowego odbyło się  72 zawody, w których startowało w 18 dyscyplinach sportowych ok.3000 uczniów szkół krośnieńskich( 1600-powiat+ 1400-rejon,półfinał i finał woj.))

Na szczeblu powiatu zorganizowano i przeprowadzono 53 zawody: (17 w ramach

 Igrzysk Dzieci, 18 w kategorii Igrzysk Młodzieży Szkolnej i  18 w Licealiadzie).

PSZS w Krośnie był również współorganizatorem z  Podkarpackim Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym w Rzeszowie  19 zawodów szczebla rejonowego

i wojewódzkiego: ( 4- ID, 3- IMS i 12 – Licealiada)

PSZS w Krośnie zorganizował i sfinansował również  wyjazdy na zawody szczebla wojewódzkiego(rejony,półfinały,baraże i finały):10 dla szkół podstawowych w ramach

ID, 13 w ramach IMS oraz 10 w ramach Licealiady.( razem: 33 wyjazdy).
Z powodu epidemii koronawirusa nie odbyło się 16 planowanych zawodów szczebla powiatowego ( 9-ID , 5 –IMS i 2 Licealiada)oraz szereg zawodów szczebla rejonowego

i wojewódzkiego,głownie w kategorii Igrzysk Dzieci i IMS
W klasyfikacji gmin w kategorii Igrzyska Dzieci+ IMS  Krosno zajęło 2 miejsce
(
na 160 sklasyfikowanych), a w  klasyfikacji powiatów w kategorii IMS 5 miejsce,

Licealiada – 4 pozycja (25 sklasyfikowanych).

 

Nad koordynacją organizacji i przeprowadzenia rozgrywek oraz wyjazdów na zawody

szczebla rejonowego i wojewódzkiego nadzór sprawuje Zarząd PSZS w Krośnie oraz

koordynator sportu mgr Jerzy Janusz.

Szczegółowe komunikaty z wszystkich zawodów zawierające: termin, organizatora,
miejsce zawodów i wyniki końcowe znajdują się w dokumentacji Szkolnego
Związku Sportowego w Krośnie i są udostępniane i sprawdzane przez pracowników
Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Krośnie.

 

Koordynator sportu szkolnego

                                                                                                        Jerzy  Janusz

                                                 

                                                                                                        

                                                          Sprawozdanie merytoryczne z działalności

                                          Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Krośnie

                                                                 w roku szkolnym 2020/21.

Podstawowym i najważniejszym zadaniem, jakie realizował PSZS w Krośnie było organizowanie i przeprowadzanie rywalizacji sportowej w formie Igrzysk  Dzieci, Igrzysk Mlodzieży Szkolnej, i Licealiady , które to odbywały się zgodnie z kalendarzem imprez sportowych opracowanym z udziałem nauczycieli wychowania fizycznego i zatwierdzonym przez władze oświatowe.

Zawody odbywały się w cyklu całego roku szkolnego dla ogółu dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych od szczebla gminy, powiatu i rejonu aż po szczebel wojewódzki i centralny.

W okresie sprawozdawczym w ramach imprez  Szkolnego Związku Sportowego odbyło się  17 zawodów, w których startowało w 6 dyscyplinach sportowych ok.650 uczniów szkół krośnieńskich.

Na szczeblu powiatu zorganizowano i przeprowadzono 17 zawodów: (9 w ramach

 Igrzysk Dzieci, 6 w kategorii Igrzysk Młodzieży Szkolnej i  2 w Licealiadzie).

PSZS w Krośnie zorganizował i sfinansował również  wyjazdy na zawody szczebla wojewódzkiego:(dla szkół podstawowych w ramach

ID, 3w ramach IMS ( razem: 7 wyjazdów).
Z powodu epidemii koronawirusa nie odbyło się 50 zawodów szczebla powiatowego ( 15-ID , 15 –IMS i 20 Licealiada) oraz szereg zawodów szczebla rejonowego i wojewódzkiego.
PSZS nadzorował również prowadzenie zajęć SKS w szkołach.W zajęciach tych,które odbywały się w 14 grupach (9 szkoły podstawowe
i 5 szkoły ponadpodstawowe brało udział 368 uczniów w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna,piłka siatkowa,koszykówka,
lekkoatletyka,gimnastyka,strzelectwo  gry i zabawy oraz taniec sportowy.

Nad koordynacją organizacji i przeprowadzenia rozgrywek oraz wyjazdów na zawody

szczebla rejonowego i wojewódzkiego nadzór sprawuje Zarząd PSZS w Krośnie oraz

koordynator sportu mgr Jerzy Janusz.

Szczegółowe komunikaty z wszystkich zawodów zawierające: termin, organizatora,
miejsce zawodów i wyniki końcowe znajdują się w dokumentacji Szkolnego
Związku Sportowego w Krośnie i są udostępniane i sprawdzane przez pracowników
Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta

 

 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności

                  Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Krośnie

                                          w roku szkolnym 2021/22.

 

Podstawowym i najważniejszym zadaniem, jakie realizował PSZS w Krośnie było organizowanie i przeprowadzanie rywalizacji sportowej w formie Igrzysk  Dzieci, Igrzysk Mlodzieży Szkolnej, i Licealiady , które to odbywały się zgodnie z kalendarzem imprez sportowych opracowanym z udziałem nauczycieli wychowania fizycznego i zatwierdzonym przez władze oświatowe.

Zawody odbywały się w cyklu całego roku szkolnego dla ogółu dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych od szczebla gminy, powiatu i rejonu aż po szczebel wojewódzkii centralny.

 

W okresie sprawozdawczym w ramach imprez  Szkolnego Związku Sportowego odbyło się  101 zawodów, w których startowało w 18 dyscyplinach sportowych ok. 3200 uczniów szkół krośnieńskich( 2000-powiat i 1200 szczebel rejonowy i wojewódzki )

 

Na szczeblu powiatu zorganizowano i przeprowadzono 62 zawody: (22 w ramach Igrzysk Dzieci, 22 w kategorii Igrzysk Młodzieży Szkolnej i 18 w Licealiadzie).

PSZS w Krośnie był również współorganizatorem z  Podkarpackim Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym w Rzeszowie  39 zawodów szczebla rejonowego

i wojewódzkiego: ( 10- ID, 10- IMS i 19 – Licealiada).

 

PSZS w Krośnie zorganizował i sfinansował również  wyjazdy na zawody szczebla wojewódzkiego(półfinały, baraże i finały):12 dla szkół podstawowych w ramach ID,

10 w ramach IMS oraz 10 w ramach Licealiady.( razem: 32 wyjazdy).

Uczniowie szkół krosnieńskich w zawodach na szczeblu wojewódzkim zdobyli

łącznie 34 medale ( 8 złotych, 11 srebrnych i 15 brązowych) ora 2 medale

na szczeblu ogolnopolskim :1 złoty i 1 brązowy ( ZSEiOKrosno i ZSAB Krosno)
w tenisie stołowym chłopców.
W klasyfikacji gmin w kategorii Igrzyska Dzieci+ IMS  Krosno zajęło 3 miejsce
(
na 146 sklasyfikowanych), a w  klasyfikacji powiatów w kategorii Licealiady
Krosno uplasowało się na 3 pozycji (25 sklasyfikowanych).

 

Nad koordynacją organizacji i przeprowadzenia rozgrywek oraz wyjazdów na zawody

szczebla rejonowego i wojewódzkiego nadzór sprawuje Zarząd PSZS w Krośnie oraz

koordynator sportu mgr Jerzy Janusz.

Szczegółowe komunikaty z wszystkich zawodów zawierające: termin, organizatora,
miejsce zawodów i wyniki końcowe znajdują się w dokumentacji Szkolnego
Związku Sportowego w Krośnie i są udostępniane i sprawdzane przez pracowników
Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Krośnie.

 

Koordynator sportu szkolnego

mgr Jerzy Janusz