PSZS Krosno -Sprawozdania merytoryczne

Sprawozdania merytoryczne z działalności
Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Krośnie
w roku Szkolnym: 2016/2017, 2017/18, 2018/19 ,2019/2020, 2020/2021,2021/2022

Najważniejszym celem działalności Szkolnego Związku Sportowego jest rozwijanie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży .Sport oparty o zasady szlachetnej rywalizacji i współzawodnictwa jest dla związku formą wychowania oraz szansa dla utalentowanych    sportowo uczniów.

Działacze SZS popularyzują sport w szerokich kręgach dzieci i młodzieży szkolnej, aby stał się on formą aktywności ruchowej w ich dorosłym życiu, a dla najlepszych stał się sportem wyczynowym, przynoszącym sławę i satysfakcję.

Podstawowym i najważniejszym zadaniem, jakie realizował PSZS w Krośnie było organizowanie i przeprowadzanie rywalizacji sportowej w formie Igrzysk Młodzieży Szkolnej,Gimnazjady i Licealiady , które to odbywały się zgodnie z kalendarzem imprez sportowych opracowanym z udziałem nauczycieli wychowania fizycznego i zatwierdzonym przez władze oświatowe. Zawody odbywały się w cyklu całego roku szkolnego dla ogółu dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych od szczebla gminy, powiatu i rejonu aż po szczebel wojewódzki i centralny.

Środki finansowe pozyskane z samorządu miejskiego przeznaczone były głównie na pokrycie kosztów organizacji zawodów szczebla powiatowego(opłata sędziów, opieki lekarskiej , zakup napojów) oraz na sfinansowaniu kosztów przejazdu uczniów

na zawody szczebla wojewódzkiego (półfinały, baraże, finały).

Środki własne to: nieodpłatne sędziowanie zawodów przez nauczycieli  wychowania  fizycznego i młodzieżowych sędziów sportowych ,nieodpłatna opieka medyczna pokrycie kosztów przejazdu na zawody szczebla rejonowego oraz zakup napojów  przez Rady Rodziców różnych szkół.

W okresie sprawozdawczym w ramach imprez  Szkolnego Związku Sportowego odbyły się  117 zawodów, w których startowało w 18 dyscyplinach sportowych ok.3700 uczniów szkół krośnieńskich.

Na szczeblu powiatu zorganizowano i przeprowadzono 70 zawodów:(26 w ramach  IMS 21 w kategorii Gimnazjad i  23 w Licealiadzie).

PSZS w Krośnie był również współorganizatorem z  Podkarpackim Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym w Rzeszowie  47 zawodów szczebla rejonowego i wojewódzkiego: ( 11– IMS, 10– Gimnazjada i 26 – Licealiada).

PSZS w Krośnie zorganizował i sfinansował również  wyjazdy na zawody szczebla wojewódzkiego(półfinały, baraże i finały):20 dla szkół podstawowych w ramach IMS, 17 dla szkół gimnazjalnych oraz 14 w ramach Licealiady.( razem: 51 wyjazdów).

W klasyfikacji gmin w kategorii IMS ,Gimnazjada  Krosno zajęło 4 miejsce ( na 160 sklasyfikowanych), a w  klasyfikacji powiatów w kategorii Licealiad Krosno uplasowało się na 2 pozycji ( na 25 sklasyfikowane)

Nad koordynacją organizacji i przeprowadzenia rozgrywek oraz wyjazdów na zawody szczebla rejonowego i wojewódzkiego nadzór sprawuje Zarząd PSZS w Krośnie oraz koordynator sportu
mgr Jerzy Janusz.

                                                  Sprawozdanie merytoryczne z działalności

                                    Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Krośnie

                                                                  w roku szkolnym 2017/18.

Najważniejszym celem działalności Szkolnego Związku Sportowego jest rozwijanie

aktywności fizycznej dzieci i młodzieży .Sport oparty o zasady szlachetnej rywalizacji

i współzawodnictwa jest dla związku formą wychowania oraz szansą dla utalentowanych

sportowo uczniów.

Podstawowym i najważniejszym zadaniem, jakie realizował PSZS w Krośnie było organizowanie i przeprowadzanie rywalizacji sportowej w formie Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady , które to odbywały się zgodnie z kalendarzem imprez

sportowych opracowanym z udziałem nauczycieli wychowania fizycznego i zatwierdzonym przez władze oświatowe.

Zawody odbywały się w cyklu całego roku szkolnego dla ogółu dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych od szczebla gminy, powiatu i rejonu aż po szczebel wojewódzkii centralny.

Środki finansowe pozyskane z samorządu miejskiego przeznaczone były głównie na pokrycie kosztów organizacji zawodów szczebla powiatowego(opłata sędziów, opieki

lekarskiej , zakup napojów) oraz na sfinansowaniu kosztów przejazdu uczniów na zawody szczebla  wojewódzkiego(półfinały .baraże ,finały).

Środki własne to: nieodpłatne sędziowanie zawodów przez nauczycieli  wychowania  fizycznego i młodzieżowych sędziów sportowych ,nieodpłatna opieka medyczna pokrycie kosztów przejazdu na zawody szczebla rejonowego oraz zakup napojów  przez Rady Rodziców różnych szkół.

 

W okresie sprawozdawczym w ramach imprez  Szkolnego Związku Sportowego odbyły się  101 zawodów w których startowało w 18 dyscyplinach sportowych ok.3700 uczniów szkół krośnieńskich.

Na szczeblu powiatu zorganizowano i przeprowadzono 63 zawody:(22 w ramach

 Igrzysk Dzieci, 17 w kategorii Igrzysk Młodzieży Szkolnej i  24 w Licealiadzie).

PSZS w Krośnie był również współorganizatorem z  Podkarpackim Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym w Rzeszowie  38 zawodów szczebla rejonowego

i wojewódzkiego: ( 8- ID, 11- IMS i 19 – Licealiada).

 

PSZS w Krośnie zorganizował i sfinansował również  wyjazdy na zawody szczebla wojewódzkiego(półfinały, baraże i finały):22 dla szkół podstawowych w ramach IMS,

18 dla szkół gimnazjalnych oraz 15 w ramach Licealiady.( razem: 55 wyjazdów).

 

W klasyfikacji gmin w kategorii IMS ,Gimnazjada  Krosno zajęło 4 miejsce ( na 160

sklasyfikowanych), a w  klasyfikacji powiatów w kategorii Licealiad Krosno uplasowało

się na 2 pozycji (25 sklasyfikowanych).

 

Nad koordynacją organizacji i przeprowadzenia rozgrywek oraz wyjazdów na zawody

szczebla rejonowego i wojewódzkiego nadzór sprawuje Zarząd PSZS w Krośnie oraz

koordynator sportu mgr Jerzy Janusz.

 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności

                                         Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Krośnie

                                                                  w roku szkolnym 2018/19.

Podstawowym i najważniejszym zadaniem, jakie realizował PSZS w Krośnie było organizowanie i przeprowadzanie rywalizacji sportowej w formie Igrzysk  Dzieci, Igrzysk Mlodzieży Szkolnej, i Licealiady , które to odbywały się zgodnie z kalendarzem imprez sportowych opracowanym z udziałem nauczycieli wychowania fizycznego i zatwierdzonym przez władze oświatowe.

Zawody odbywały się w cyklu całego roku szkolnego dla ogółu dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych od szczebla gminy, powiatu i rejonu aż po szczebel wojewódzkii centralny.

 

W okresie sprawozdawczym w ramach imprez  Szkolnego Związku Sportowego odbyło się  115 zawodów, w których startowało w 18 dyscyplinach sportowych ok.3700 uczniów szkół krośnieńskich.

 

Na szczeblu powiatu zorganizowano i przeprowadzono 69 zawodów:(27 w ramach

 Igrzysk Dzieci, 18 w kategorii Igrzysk Młodzieży Szkolnej i  24 w Licealiadzie).

PSZS w Krośnie był również współorganizatorem z  Podkarpackim Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym w Rzeszowie  46 zawodów szczebla rejonowego

i wojewódzkiego: ( 11- ID, 13- IMS i 22 – Licealiada).

 

PSZS w Krośnie zorganizował i sfinansował również  wyjazdy na zawody szczebla wojewódzkiego(półfinały, baraże i finały):23 dla szkół podstawowych w ramach ID,

18 w ramach IMS oraz 15 w ramach Licealiady.( razem: 56 wyjazdów).

Uczniowie szkół krosnieńskich w zawodach na szczeblu wojewódzkim zdobyli

łącznie 21 medali ( 8 złotych, 7 srebrnych i 6 brązowych) .
W klasyfikacji gmin w kategorii Igrzyska Dzieci, IMS  Krosno zajęło 4 miejsce
(
na 160 sklasyfikowanych), a w  klasyfikacji powiatów w kategorii Licealiady
Krosno uplasowało się na 2 pozycji (25 sklasyfikowanych).

 

Nad koordynacją organizacji i przeprowadzenia rozgrywek oraz wyjazdów na zawody

szczebla rejonowego i wojewódzkiego nadzór sprawuje Zarząd PSZS w Krośnie oraz

koordynator sportu mgr Jerzy Janusz.

Szczegółowe komunikaty z wszystkich zawodów zawierające: termin, organizatora,
miejsce zawodów i wyniki końcowe znajdują się w dokumentacji Szkolnego
Związku Sportowego w Krośnie i są udostępniane i sprawdzane przez pracowników
Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Krośnie.

 

Koordynator sportu szkolnego
       Jerzy Janusz

                                                                                                        

                                                          Sprawozdanie merytoryczne z działalności

                                          Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Krośnie

                                                                 w roku szkolnym 2019/20.

 

Podstawowym i najważniejszym zadaniem, jakie realizował PSZS w Krośnie było organizowanie i przeprowadzanie rywalizacji sportowej w formie Igrzysk  Dzieci, Igrzysk Mlodzieży Szkolnej, i Licealiady , które to odbywały się zgodnie z kalendarzem imprez sportowych opracowanym z udziałem nauczycieli wychowania fizycznego i zatwierdzonym przez władze oświatowe.

Zawody odbywały się w cyklu całego roku szkolnego dla ogółu dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych od szczebla gminy, powiatu i rejonu aż po szczebel wojewódzki i centralny.

 

W okresie sprawozdawczym w ramach imprez  Szkolnego Związku Sportowego odbyło się  72 zawody, w których startowało w 18 dyscyplinach sportowych ok.3000 uczniów szkół krośnieńskich( 1600-powiat+ 1400-rejon,półfinał i finał woj.))

Na szczeblu powiatu zorganizowano i przeprowadzono 53 zawody: (17 w ramach

 Igrzysk Dzieci, 18 w kategorii Igrzysk Młodzieży Szkolnej i  18 w Licealiadzie).

PSZS w Krośnie był również współorganizatorem z  Podkarpackim Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym w Rzeszowie  19 zawodów szczebla rejonowego

i wojewódzkiego: ( 4- ID, 3- IMS i 12 – Licealiada)

PSZS w Krośnie zorganizował i sfinansował również  wyjazdy na zawody szczebla wojewódzkiego(rejony,półfinały,baraże i finały):10 dla szkół podstawowych w ramach

ID, 13 w ramach IMS oraz 10 w ramach Licealiady.( razem: 33 wyjazdy).
Z powodu epidemii koronawirusa nie odbyło się 16 planowanych zawodów szczebla powiatowego ( 9-ID , 5 –IMS i 2 Licealiada)oraz szereg zawodów szczebla rejonowego

i wojewódzkiego,głownie w kategorii Igrzysk Dzieci i IMS
W klasyfikacji gmin w kategorii Igrzyska Dzieci+ IMS  Krosno zajęło 2 miejsce
(
na 160 sklasyfikowanych), a w  klasyfikacji powiatów w kategorii IMS 5 miejsce,

Licealiada – 4 pozycja (25 sklasyfikowanych).

 

Nad koordynacją organizacji i przeprowadzenia rozgrywek oraz wyjazdów na zawody

szczebla rejonowego i wojewódzkiego nadzór sprawuje Zarząd PSZS w Krośnie oraz

koordynator sportu mgr Jerzy Janusz.

Szczegółowe komunikaty z wszystkich zawodów zawierające: termin, organizatora,
miejsce zawodów i wyniki końcowe znajdują się w dokumentacji Szkolnego
Związku Sportowego w Krośnie i są udostępniane i sprawdzane przez pracowników
Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Krośnie.

 

Koordynator sportu szkolnego

                                                                                                        Jerzy  Janusz

                                                 

                                                                                                        

                                                          Sprawozdanie merytoryczne z działalności

                                          Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Krośnie

                                                                 w roku szkolnym 2020/21.

Podstawowym i najważniejszym zadaniem, jakie realizował PSZS w Krośnie było organizowanie i przeprowadzanie rywalizacji sportowej w formie Igrzysk  Dzieci, Igrzysk Mlodzieży Szkolnej, i Licealiady , które to odbywały się zgodnie z kalendarzem imprez sportowych opracowanym z udziałem nauczycieli wychowania fizycznego i zatwierdzonym przez władze oświatowe.

Zawody odbywały się w cyklu całego roku szkolnego dla ogółu dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych od szczebla gminy, powiatu i rejonu aż po szczebel wojewódzki i centralny.

W okresie sprawozdawczym w ramach imprez  Szkolnego Związku Sportowego odbyło się  17 zawodów, w których startowało w 6 dyscyplinach sportowych ok.650 uczniów szkół krośnieńskich.

Na szczeblu powiatu zorganizowano i przeprowadzono 17 zawodów: (9 w ramach

 Igrzysk Dzieci, 6 w kategorii Igrzysk Młodzieży Szkolnej i  2 w Licealiadzie).

PSZS w Krośnie zorganizował i sfinansował również  wyjazdy na zawody szczebla wojewódzkiego:(dla szkół podstawowych w ramach

ID, 3w ramach IMS ( razem: 7 wyjazdów).
Z powodu epidemii koronawirusa nie odbyło się 50 zawodów szczebla powiatowego ( 15-ID , 15 –IMS i 20 Licealiada) oraz szereg zawodów szczebla rejonowego i wojewódzkiego.
PSZS nadzorował również prowadzenie zajęć SKS w szkołach.W zajęciach tych,które odbywały się w 14 grupach (9 szkoły podstawowe
i 5 szkoły ponadpodstawowe brało udział 368 uczniów w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna,piłka siatkowa,koszykówka,
lekkoatletyka,gimnastyka,strzelectwo  gry i zabawy oraz taniec sportowy.

Nad koordynacją organizacji i przeprowadzenia rozgrywek oraz wyjazdów na zawody

szczebla rejonowego i wojewódzkiego nadzór sprawuje Zarząd PSZS w Krośnie oraz

koordynator sportu mgr Jerzy Janusz.

Szczegółowe komunikaty z wszystkich zawodów zawierające: termin, organizatora,
miejsce zawodów i wyniki końcowe znajdują się w dokumentacji Szkolnego
Związku Sportowego w Krośnie i są udostępniane i sprawdzane przez pracowników
Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta

 

 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności

                  Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Krośnie

                                          w roku szkolnym 2021/22.

 

Podstawowym i najważniejszym zadaniem, jakie realizował PSZS w Krośnie było organizowanie i przeprowadzanie rywalizacji sportowej w formie Igrzysk  Dzieci, Igrzysk Mlodzieży Szkolnej, i Licealiady , które to odbywały się zgodnie z kalendarzem imprez sportowych opracowanym z udziałem nauczycieli wychowania fizycznego i zatwierdzonym przez władze oświatowe.

Zawody odbywały się w cyklu całego roku szkolnego dla ogółu dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych od szczebla gminy, powiatu i rejonu aż po szczebel wojewódzkii centralny.

 

W okresie sprawozdawczym w ramach imprez  Szkolnego Związku Sportowego odbyło się  101 zawodów, w których startowało w 18 dyscyplinach sportowych ok. 3200 uczniów szkół krośnieńskich( 2000-powiat i 1200 szczebel rejonowy i wojewódzki )

 

Na szczeblu powiatu zorganizowano i przeprowadzono 62 zawody: (22 w ramach Igrzysk Dzieci, 22 w kategorii Igrzysk Młodzieży Szkolnej i 18 w Licealiadzie).

PSZS w Krośnie był również współorganizatorem z  Podkarpackim Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym w Rzeszowie  39 zawodów szczebla rejonowego

i wojewódzkiego: ( 10- ID, 10- IMS i 19 – Licealiada).

 

PSZS w Krośnie zorganizował i sfinansował również  wyjazdy na zawody szczebla wojewódzkiego(półfinały, baraże i finały):12 dla szkół podstawowych w ramach ID,

10 w ramach IMS oraz 10 w ramach Licealiady.( razem: 32 wyjazdy).

Uczniowie szkół krosnieńskich w zawodach na szczeblu wojewódzkim zdobyli

łącznie 34 medale ( 8 złotych, 11 srebrnych i 15 brązowych) ora 2 medale

na szczeblu ogolnopolskim :1 złoty i 1 brązowy ( ZSEiOKrosno i ZSAB Krosno)
w tenisie stołowym chłopców.
W klasyfikacji gmin w kategorii Igrzyska Dzieci+ IMS  Krosno zajęło 3 miejsce
(
na 146 sklasyfikowanych), a w  klasyfikacji powiatów w kategorii Licealiady
Krosno uplasowało się na 3 pozycji (25 sklasyfikowanych).

 

Nad koordynacją organizacji i przeprowadzenia rozgrywek oraz wyjazdów na zawody

szczebla rejonowego i wojewódzkiego nadzór sprawuje Zarząd PSZS w Krośnie oraz

koordynator sportu mgr Jerzy Janusz.

Szczegółowe komunikaty z wszystkich zawodów zawierające: termin, organizatora,
miejsce zawodów i wyniki końcowe znajdują się w dokumentacji Szkolnego
Związku Sportowego w Krośnie i są udostępniane i sprawdzane przez pracowników
Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Krośnie.

 

Koordynator sportu szkolnego

mgr Jerzy Janusz