Terminarz zawodów powiatowych 2022-2023( Igrzyska Dzieci,IMS ,Licealiada)

                               Terminarz imprez sportowych 2022/2023

                                                 Partnerem zawodów jest Krosno Miasto Szkła

   IGRZYSKA DZIECI(rocznik -2010 i młodsi)
  TERMINARZ   ZAWODÓW      2022/2023
DYSCYPLINA                                                                                                                    ORGANIZATOR TERMIN
INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA W LA
SP 3 M Zajdel 23.09 .2022
SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE SP  4   Jerzy Prętnik  1 dek.pażdż 2022
DRUŻYNOWE BIEGI PRZEŁAJOWE SP 12    I Rodycz 3 dek.III 2023
SZACHY DRUŻYNOWE
INDYWIDUALNE
SP6   Sławomir Włoch
SP 6  S.Włoch
2 dek. X-2022
2 dek IV 2023
BADMINTON  PWSZS  Rzeszów półfinał 3 dek.XI 2022
UNIHOKEJ DZIEWCZĄT SP 5   Gabriela Optd-Pacuta 2 dek.XI 2022
 UNIHOKEJ CHŁOPCÓW SP4 7  Grzegorz Wiernasz 2 dek. XI 2022
 PIŁKA RĘCZNA DZIEWCZĄT SP 12   Katarzyna Zajdel 2 dek XII 2022
 PIŁKA RĘCZNA CHŁOPCÓW SP  7   Aleksandra Borek 2 dek XII 2022
 KOSZYKÓWKA DZIEWCZĄT SP  7   Grzegorz Wiernasz 2 dek  I  2022
 KOSZYKÓWKA CHŁOPCÓW SP   14 Michał Baran 2 dek  I  2022
TENIS STOŁOWY DZIEWCZĄT SP 6  Sławomir Włoch, Bernadetta Juszczyk 2 dek  II 2023
TENIS STOŁOWY CHŁOPCÓW SP 6  S Włoch, B.Juszczyk 2 dek. II 2023
MINI PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT SP 15  Małgorzata Chruściel, 2 dek III 2023
MINI PIŁKA SIATKOWA CHŁOPCÓW SP 15   Jaromir Marszałek 2 dek III 2023
GIMNASTYKA   PW SZS Rzeszow Finał W. dek.III 2023
NARCIARSTWO BIEGOWE   PW SZS Rzeszów Finał W 1 dek.II 2023
CZWÓRBÓJ DZIEWCZĄT SP 14   Agnieszka Jurczak 2 dek V 2023
CZWÓRBÓJ CHŁOPCÓW SP 14   Jakub Heimroth 2 dek V 2023
TRÓJBÓJ DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW SP  3    Mariusz Zajdel 3 dek V 2023
PIŁKA NOŻNA CHŁ. SP  14  Dariusz Liana Czerwiec 2023
PIŁKA NOŻNA DZ. SP  8  Marcin  Maculski Czerwiec  2023
„BAW SIĘ Z NAMI” SP  7  G. Wiernasz  3 dek V   2023
ŁYŻWIARSTWO  PW SZS  Rzeszów Finał . 3 dek.II 2023
PŁYWANIE- półfinał woj. SP 14   W.Borek 3 dek III  2023
 

 

 

                      Igrzyska Młodzieży Szkolnej(rocznik 2008-2009) Terminarz  2022/23

Dyscyplina Organizator Termin Odpowiedzialny
Szt. biegi przeł. SP  4  1 dek.pażdż..2022 J Pretnik
Drużyn..b. przeł. SP 12  do 30 III 2023 K.Zajdel
Ind.mistrz L.A SP  6   21.09. 2023 S.Włoch
Liga L.A  SP 6 2 dek. V 2023  S.Włoch
Koszykówka ,SP14 dz +chł. 2 dek. XI 2022  O.Baran ,M.Baran
Piłka siatkowa SP 15 dz.+,chł. 3 dek. II 2023 dz.- E.Mikulska ,chł.- J. Marszałek
Piłka ręczna  SP 12 dz.+ SP 7 chł. 2 dek. II  2023  K.Zajdel ,G.Wiernasz,
Piłka nożna SP 8 dz.,+SP 14 chł. 2 dek.V 2023  M.Maculski ,D. Liana
Unihokej dz.,  SP 5 dz,SP 7 chł. 2 dek. XI.2022  dz.-G.Opyd, chł. G.Wiernasz
Pływanie  SP 14 półfinał woj. 1 dek.III 2023 W. Borek
Tenis stołowy   SP 6 2 dek. I.2023 chł., dz.  S.Włoch
Badminton  PW SZS Rzeszów 2 dek.XI 2022 – półfinał woj. PW SZS Rzeszów
Szachy-druż.  SP 6 3 dek. X.2022  S. Włoch
Szachy indywidualne   SP 6 2 dek. IV 2023   S.Włoch
Narciarstwo biegowe zgłoszenia PW SZS 1 dek. II 2023 – finał  woj. PW SZS Rzeszów
Gimnastyka zgloszenia PW SZS 2 dek. III 2023 finał woj. PW SZS Rzeszów
Łyżwiarstwo zgłoszenia PW SZS 2 dek. III 2023 finał woj. PW SZS Rzeszów

                                Licealiada   2022/2023  TERMINARZ ZAWODÓW  SZS

Dyscyplina      Organizator Startujące szkoły Termin
1.Sztafetowe biegi przełajowe (dz.chł) ZSNaft.( A.Płaza,D.Płaza) wg zgłoszeń 1 dek.pażdż. 2022
Fin.woj.19.10.2022
2.Drużynowe biegi przełajowe( dz.,chł.) ZSNaft.( D.Płaza,A.Plaza) wg zgłoszeń 3 dek.III 2022
3. Liga lekko-   atletyczna-rejon       ZSNaft. ,ZSMechan., ZS Budowlanych
D.Płaza,T. Socha, R.Krężałek
wg  zgłoszeń   4.IX.2022.
4. Koszykówka :

chłopcy

 Org. I LO(T.Nowakowski)
(losowanie przed zawodami)
I LO, ZSNaft., ZSElektr., LO SMS Styczeń 2023
dziewczęta  Organizator: ZSP-2 (,M.Musijowski)
 
ZSP 1,ZSP 2 I LO ,ZSNaft.ZS Elektr. Luty  2023 ( 1 dek.)
5. Piłka siatkowa :

chłopcy

Gr. I- II LO
(org.W Wilk)
1. II LO
2. ZSElektr.
4. LO SMS
Gr.  II –ZMech
(org.M.Błaż)
1. ZSMech
2. ZSNaft.
3.  I LO
I LO, II LO, ZSP-1, ZSMech. ZSNaft, ZSElektr., LO SMS I dek. stycznia 2023
dziewczęta Gr. II – ZS Elektr.
(org. K.Konop)
1.II  LO
2.ZSP 1
3.ZSElektr.

Gr.I ZSP2
 (W.Wójcik)
1. I  LO
2. ZSP 2
3. ZSNaft.
I LO,II LO, .ZSP1, ZSP2,,ZSNaft.,ZSElektr.

 

do 20 XII 2022
6. Tenis stołowy dziewczęta    i chłopcy        ZSP Nr 1 -org. D.Niepokój wg zgłoszeń listopad  2022
7. Szachy drużynowe

indywidualne


ZSP 4 (A.Zajchowski)
       ZSP 4 (A.Zajchowski)
wg zgłoszeń

wg zgłoszeń

III dek. X 2022

marzec 2023

8. Piłka ręczna:             Chłopcy

Org.  LO SMS ( D.Liana) 
( losowanie przed zawodami )

Dziewczęta
 Org. I LO  (-K.Kustroń)
(losowanie przed zawodami)

 

I LO, II LO, ZSNaft.,ZSElektr.
ZSBudowl.,ZSMech.

I LO ,ZSP-1,,ZSNaft.

 

1 dek..XI.2022

 

pażdziernik,listopad  2022

9. Piłka nożna :chłopcy:

(Euroboiska,ul.Bursaki )

dziewczęta:
(boisko ”Orlik”
ul.Legionów)

    LO SMS (org.D.Liana)                                                 I LO,  II LO, ZSP1, ZSP2 ,ZSMech,
                                                                                          ZS Naft.,ZSElektr.,ZSBud.,LO SMS                                   ZSP 2 ( W.Wójcik )                                                         II LO, ZSP2, ZSKU  
Pażdziernik,listopad 2022

Czerwiec 2023
10.Unihokej

 

11. Pływanie

   Rejon  : org.  ZSNaft.( D.Płaza )  -dziewczęta                  wg zgłoszeń do PW SZS
–                         ZSNaft. (D.Płaza )    – chłopcy

Półfinał :  org. ZSElektr. ( A.Fraczek )                                 wg zgłoszeń do PW SZS
 

I dek. stycznia 2023

 

II dek. lutego 2023