Terminarz zawodów powiatowych 2019-2020( Igrzyska Dzieci,IMS ,Licealiada)

                                                   Terminarz imprez sportowych:
   IGRZYSKA DZIECI(rocznik -2007 i młodsi)
  TERMINARZ   ZAWODÓW      2019/2020
DYSCYPLINA                                                                                                                    ORGANIZATOR TERMIN
INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA W LA
SP 4 A.Orszulak,SP 6 S.Włoch 17.09 .2019
SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE SP  4   Jerzy Prętnik 1 dek.X 2019
DRUŻYNOWE BIEGI PRZEŁAJOWE SP 12    M.Jałowska 3 dek.III 2020
SZACHY DRUŻYNOWE
INDYWIDUALNE
SP6   Sławomir Włoch
SP 6  S.Włoch
2 dek. X-2019
2 dek IV 2020
BADMINTON Zgłoszenia do PWSZS do 15 IX 2018 półfinał 3 dek.XI
MINI UNIHOKEJ DZIEWCZĄT SP 7   Grzegorz Wiernasz 2 dek.XI 2019
MINI UNIHOKEJ CHŁOPCÓW SP 14   Antoni Bykowski 2 dek. XI 2019
MINI PIŁKA RĘCZNA DZIEWCZĄT SP 12   Katarzyna Zajdel 2 dek XII 2019
MINI PIŁKA RĘCZNA CHŁOPCÓW SP  7   Aleksandra Borek 2 dek XII 2019
MINI KOSZYKÓWKA DZIEWCZĄT SP   7  Grzegorz Wiernasz 2 dek  I  2020
MINI KOSZYKÓWKA CHŁOPCÓW SP   14 Michał Baran 2 dek  I  2020
TENIS STOŁOWY DZIEWCZĄT SP 6  Sławomir Włoch, Bernadetta Juszczyk 2 dek  II 2020
TENIS STOŁOWY CHŁOPCÓW SP 6  S Włoch, B.Juszczyk 2 dek. II 2020
MINI PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT SP 15  Małgorzata Chruściel, 2 dek III 2020
MINI PIŁKA SIATKOWA CHŁOPCÓW SP 15   Mirosław Nowicki 2 dek III 2020
GIMNASTYKA Zgłoszenia do PWSZS do 30 IX 2019 Finał W. dek.III
NARCIARSTWO BIEGOWE Zgłoszenia do PWSZS do 30 IX 2019 Finał W 1 dek.II
CZWÓRBÓJ DZIEWCZĄT SP 3,SP 10   M.Zajdel,E.Rząsa 2 dek V 2020
CZWÓRBÓJ CHŁOPCÓW SP  3,SP 4   M,Zajdel,A.Orszulak 2 dek V 2020
TRÓJBÓJ DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW SP3,SP 5    M.Zajdel G.Opyd-Pacuta 3 dek V 2020
PIŁKA NOŻNA CHŁ. SP  8  D. Soliński Czerwiec 2020
PIŁKA NOŻNA DZ. SP  8  M. Maculski Czerwiec  2020
„BAW SIĘ Z NAMI” SP  5  G. Opyd, M.Musijowski  3 dek V   202-
ŁYŻWIARSTWO Zgłoszenia do PWSZS do 30 IX 2019 Finał . 3 dek.II
PŁYWANIE- półfinał woj. SP 14   W.Borek 3 dek III  2020
   

        Igrzyska Młodzieży Szkolnej(rocznik 2005-2006) Terminarz  2019/20

Dyscyplina Organizator Termin Odpowiedzialny
Drużynowe.b. przeł. SP 12 3 dek. III 2020 K. Zajdel
Szt.b. przeł. SP 8  1 dek.. X 2019 D.Soliński, M.Maculski
Ind.mistrz L.A SP 15 18.09. 2019 M.Kociuba
Liga L.A  SP 14,SP 10 2 dek. V 2020  H.Orszulak
Koszykówka SP 14 dz.+ chł. 2 dek. XI 2020  O.Baran,M.Baran
Piłka siatkowa SP 15 dz.,chł. 3 dek. II 2020 dz.- E.Mikulska ,chł.- J. Marszałek
Piłka ręczna  SP 7 dz.SP 5 chł. 2 dek. II  2020 G.Wiernasz, G.Opyd
Piłka nożna SP 14 dz., chł. 2 dek.V 2020 D. Liana
Unihokej dz.,chł  SP 7 dz,SP 5 chł. 2 dek. XI.2020  dz.-G.Wiernasz,,chł-G.Opyd.
Pływanie  SP 14 półfinał woj. 1 dek.III 2020 W. Borek
Tenis stołowy   ZSP 1 2 dek. I.2020 chł., dz.  P.Guzik
Badminton Zgłoszenia PW SZS 2 dek.XI 2020 – półfinał woj. PW SZS Rzeszów
Szachy-druż.  SP 6 3 dek. X.2019  S. Włoch
Szachy indywidualne   SP 6 2 dek. IV 2020   S.Włoch
Narciarstwo biegowe zgłoszenia PW SZS 1 dek. II 2020 – finał  woj. PW SZS Rzeszów
Aerobik zgłoszenia PW SZS 3 dek. IV  2020 – finał woj. PW SZS Rzeszów
Gimnastyka zgłoszenia PW SZS 2 dek.III 2020 – finał woj. PW SZS Rzeszów
Łyżwiarstwo zgłoszenia PW SZS 1 dek.III 2020 – finał woj. PW SZS Rzeszów

                           Licealiada   2019/2020  TERMINARZ ZAWODÓW  SZS

 

Dyscyplina      Organizator Startujące szkoły Termin
1.Sztafetowe biegi przełajowe (dz.chł) ZSP Nr 2 K.Gierlasiński wg zgłoszeń 1 dek.X 3.10. 2019
Fin.woj.22.10.2020
2.Drużynowe biegi przełajowe( dz.,chł.) ZSP Nr 4  D.Płaza wg zgłoszeń 3 dek.III 2020
3. Liga lekko-   atletyczna-rejon       ZSP 4, MZS 5
D.Płaza, R.Krężałek
wg  zgłoszeń   23.IX.2019.
4. Koszykówka :

chłopcy

Gr. II  II LO
(T Zając)
1.II  LO
2 ZSP nr 1
3.ZSP 3
4.ZSP 4
Gr. I   I LO
(T.Nowakowski)
1. .I LO
2 .ZSP nr 5
3. ZS Bud.
I LO, II LO, ZSP-1,  ZSP-3, ZSP-4, ZSP-5,ZS Bud. Styczeń 2020
dziewczęta  Organizator;ZSP 1 (P.Guzik)

1.  ZSP 1
2.  I  LO
3. II LO                        .
4. ZSP 4
5. ZSP 5
 

ZSP 1, I LO ,ZSP 4,II LO,

ZSP-5

 

Luty  2020 ( 1 dek.)

 

5. Piłka siatkowa :

chłopcy

Gr. I- II LO
(org.W Wilk)
1. II LO
2.  I  LO
3. ZS  Bud.
Gr.  II –ZSP3
(org.M.Błaż)
1. ZSP nr 3
2. ZSP nr 4
2. ZSP nr 1
3. ZSP 5
I LO, II LO, ZSP-1, ZSP-3, ZSP-4, ZSP-5, MZS-5 do 20 XII .2029
dziewczęta Gr. I – ZSP 5
(org. K.Konop)
1.ZSP 5
2.ZSP 2
3.ZSP 4
Gr.II I LO

(org.K.Kustroń)
1. I  LO
2. ZSP 1
3. II LO

 I LO,II LO.ZSP1,ZSP-4

ZSP-5,ZSP 2

 

do 20 XII 2019
6. Tenis stołowy dziewczęta    i chłopcy        ZSP Nr 1 -org. D.Niepokój I LO, II LO, ZSP-1, ZSP-2, ZSP-3, ZSP-4, ZSP-5, ZSP-6, ZSKU,   L.Plast., L. Katolickie listopad  2019
7. Szachy drużynowe

indywidualne

       ZSP 4 (A.Zajchowski)

       ZSP 4 (A.Zajchowski)

 

wg zgłoszeń

wg zgłoszeń

III dek. X 2019

marzec 2020

8. Piłka ręczna:
chłopcy,dziewczęta
 

  ZSP 4 ( J.Bolanowski ) 
Gr. I                          Gr. II
1.ZSP nr 4               1.ZSP nr 5
2. I  LO                     2.II LO

3. ZSBud.                3. ZSP 3
4. ZSP 1

 

 I LO  (-K.Kustroń)

Gr.  I                           Gr.  II
1.I LO                      1. ZSP 2
2.ZSP 5                   2. ZSP 4
3.ZSP 1                   3. II LO

 

 

 

I LO, II LO, ZSP 1,ZSP 4
ZSP 5,MZS 5,

 

 

 

I LO,II LO ,ZSP-1,ZSP 2

,ZSP-4,ZSP 5

 

1 dek..XI.2019

 

 

 

pażdziernik  2019

9. Piłka nożna :chłopcy: (boisko„Orlik” )

 

 

 

dziewczęta:
(boisko ”Orlik”
ul.Legionów)

                MZS 5 (org..R.Krężałek)    

    Gr I                                         Gr II
1.  II LO                              1 ZSP nr  5
2.  I LO                               2. ZS Bud.
3. ZSP 3                             3. ZSP 1
                                        4. ZSP 4

 

  ZSP nr 2 (org.W Wójcik,A.Panaś)   

       GR. I                                      GR.2
1.  ZSP 4                                    1. II LO
2.  ZS Bud.                                 2. ZSP 5
3  .ZSP 2                                    3. ZSP 1

pażdziernik  2019

 

 

 

 

maj,czerwiec 2020

10.Unihokej

 

11. Pływanie

    Organizator:  I LO     ZSP nr 4 D.Płaza -dziewczęta
—————                     ZSP nr 3 (P.Gonet )    – chłopcy

zgłoszenia do PWSZS w Rzeszowie do 30.IX.2019
 

listopad 2019

 

grudzień 2019