Terminarz zawodów powiatowych 2021-2022( Igrzyska Dzieci,IMS ,Licealiada)

                                                   Terminarz imprez sportowych:
   IGRZYSKA DZIECI(rocznik -2009 i młodsi)
  TERMINARZ   ZAWODÓW      2021/2022
DYSCYPLINA                                                                                                                    ORGANIZATOR TERMIN
INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA W LA
SP 3 M Zajdel 22.09 .2021
SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE SP  4   Jerzy Prętnik  6.10 2021
DRUŻYNOWE BIEGI PRZEŁAJOWE SP 12    M.Jałowska 3 dek.III 2022
SZACHY DRUŻYNOWE
INDYWIDUALNE
SP6   Sławomir Włoch
SP 6  S.Włoch
2 dek. X-2021
2 dek IV 2022
BADMINTON Zgłoszenia do PWSZS do 15 IX 2021 półfinał 3 dek.XI
UNIHOKEJ DZIEWCZĄT SP 5   Gabriela Optd-Pacuta 2 dek.XI 2021
 UNIHOKEJ CHŁOPCÓW SP4 7  Grzegorz Wiernasz 2 dek. XI 2021
 PIŁKA RĘCZNA DZIEWCZĄT SP 12   Katarzyna Zajdel 2 dek XII 2021
 PIŁKA RĘCZNA CHŁOPCÓW SP  7   Aleksandra Borek 2 dek XII 2021
 KOSZYKÓWKA DZIEWCZĄT SP   14  Olga Baran 2 dek  I  2022
 KOSZYKÓWKA CHŁOPCÓW SP   14 Michał Baran 2 dek  I  2022
TENIS STOŁOWY DZIEWCZĄT SP 6  Sławomir Włoch, Bernadetta Juszczyk 2 dek  II 2022
TENIS STOŁOWY CHŁOPCÓW SP 6  S Włoch, B.Juszczyk 2 dek. II 2020
MINI PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT SP 15  Małgorzata Chruściel, 2 dek III 2022
MINI PIŁKA SIATKOWA CHŁOPCÓW SP 15   Jaromir Marszałek 2 dek III 2022
GIMNASTYKA Zgłoszenia do PWSZS do 30 IX 2021 Finał W. dek.III
NARCIARSTWO BIEGOWE Zgłoszenia do PWSZS do 30 IX 2021 Finał W 1 dek.II
CZWÓRBÓJ DZIEWCZĄT SP 3   M.Zajdel 2 dek V 2022
CZWÓRBÓJ CHŁOPCÓW SP  3,SP 4   M,Zajdel,A.Orszulak 2 dek V 2022
TRÓJBÓJ DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW SP3,SP 4    M.Zajdel ,A.Orszulak 3 dek V 2022
PIŁKA NOŻNA CHŁ. SP  8  D. Soliński Czerwiec 2022
PIŁKA NOŻNA DZ. SP  8  M. Maculski Czerwiec  2022
„BAW SIĘ Z NAMI” SP  7  G. Wiernasz  3 dek V   2022
ŁYŻWIARSTWO Zgłoszenia do PWSZS do 30 IX 2021 Finał . 3 dek.II
PŁYWANIE- półfinał woj. SP 14   W.Borek 3 dek III  2022
 

 

 

        Igrzyska Młodzieży Szkolnej(rocznik 2007-2008) Terminarz  2021/22

Dyscyplina Organizator Termin Odpowiedzialny
Szt. biegi przeł. SP 12  6.10.2022 K. Zajdel
Drużyn..b. przeł. SP 12  do 30 III 2022 K.Zajdel
Ind.mistrz L.A SP  6 23.09. 2022 S.Wloch
Liga L.A  SP 14,SP 10 2 dek. V 2022  H.Orszulak
Koszykówka SP  7 dz.,SP14 chł. 2 dek. XI 2021  G.Wiernasz ,M.Baran
Piłka siatkowa SP 15 dz.+,chł. 3 dek. II 2020 dz.- E.Mikulska ,chł.- J. Marszałek
Piłka ręczna  SP 7 dz.+ chł. 2 dek. II  2022 G.Wiernasz,
Piłka nożna SP 14 dz., chł. 2 dek.V 2022 D. Liana
Unihokej dz.,chł  SP 7 dz,SP 5 chł. 2 dek. XI.2021  dz.-G.Wiernasz,,chł-G.Opyd.
Pływanie  SP 14 półfinał woj. 1 dek.III 2022 W. Borek
Tenis stołowy   SP 6 2 dek. I.2022 chł., dz.  S.Włoch
Badminton Zgłoszenia PW SZS 2 dek.XI 2022 – półfinał woj. PW SZS Rzeszów
Szachy-druż.  SP 6 3 dek. X.2021  S. Włoch
Szachy indywidualne   SP 6 2 dek. IV 2021   S.Włoch
Narciarstwo biegowe zgłoszenia PW SZS 1 dek. II 2022 – finał  woj. PW SZS Rzeszów
Aerobik zgłoszenia PW SZS 3 dek. IV  2022 – finał woj. PW SZS Rzeszów
Gimnastyka zgłoszenia PW SZS 2 dek.III 2022 – finał woj. PW SZS Rzeszów
Łyżwiarstwo zgłoszenia PW SZS 1 dek.III 2022 – finał woj. PW SZS Rzeszów

                           Licealiada   2012/2022  TERMINARZ ZAWODÓW  SZS

 

Dyscyplina      Organizator Startujące szkoły Termin
1.Sztafetowe biegi przełajowe (dz.chł) ZSNaft.( A.Płaza,D.Płaza) wg zgłoszeń 6.10. 2021
Fin.woj.18.10.2022
2.Drużynowe biegi przełajowe( dz.,chł.) ZSNaft.( D.Płaza,A.Plaza) wg zgłoszeń 3 dek.III 2022
3. Liga lekko-   atletyczna-rejon       ZSNaft. ,ZSMechan., ZS Budowlanych
D.Płaza,Tomasz Socha, R.Krężałek
wg  zgłoszeń   28.IX.2021.
4. Koszykówka :

chłopcy

 Org. I LO
(T.Nowakowski)
(losowanie przed zawodami)
I LO,  ZSP-1,  ZSMech., ZSNaft., ZSElektr.,ZS Bud. Styczeń 2022
dziewczęta  Organizator;ZSP 1,ZSP-2 (P.Guzik,M.Musijowski)
 Grupa I                         Grupa II
1.  ZSP 2                        1. ZSP 1
2.  I  LO                          2. ZSNaft.
3. II LO                           3. ZSElektr.               .
 

ZSP 1,ZSP 2 I LO ,ZSNaft.

II LO, ZSElektr.

 

Luty  2022 ( 1 dek.)

 

5. Piłka siatkowa :

chłopcy

Gr. I- II LO
(org.W Wilk)
1. II LO
2.  I  LO
3. ZSElektr.
4. ZSP 1
Gr.  II –ZSP3
(org.M.Błaż)
1. ZSP nr 3
2. ZSNaft.
3. ZSBud.
I LO, II LO, ZSP-1, ZSMech. ZSNaft, ZSElektr., ZSBudowlanych do 20 XII .2021
dziewczęta Gr. I – I LO
(org. K.Kustroń)
1.I  LO
2.ZSP 1
3.ZSElektr.
Gr.II ZSP 2

(W.Wójcik)
1. II  LO
2. ZSP 2
3. ZSNaft.

 I LO,II LO, .ZSP1, ZSP2

,,ZSNaft.,ZSElektr.

 

do 20 XII 2021
6. Tenis stołowy dziewczęta    i chłopcy        ZSP Nr 1 -org. D.Niepokój wg zgłoszeń listopad  2021
7. Szachy drużynowe

indywidualne

       ZSP 4 (A.Zajchowski)

       ZSP 4 (A.Zajchowski)

 

wg zgłoszeń

wg zgłoszeń

III dek. X 2021

marzec 2022

8. Piłka ręczna:             Chłopcy

Org.  ZSBudowlanych( R.Krężałek) 
                        
1.ZSNaft.,.ZSBud.. I  LO .II LO , ZElektr.
( losowanie przed zawodami )

Dziewczęta

 Org. I LO  (-K.Kustroń)
1.I LO                      4. ZSP 2
2.ZNaft.                   5. II LO
3.ZSP 1

 

 

 

I LO, II LO, ZSNaft.,ZSElektr.
ZSBudowl.

 

I LO,II LO ,ZSP-1,ZSP 2

,ZSNaft.

 

1 dek..XI.2021

 

 

 

pażdziernik  2021

9. Piłka nożna :chłopcy: (boisko„Orlik” )

 

 

 

dziewczęta:
(boisko ”Orlik”
ul.Legionów)

                MZS 5 (org..R.Krężałek)    

    Gr I                                         Gr II
1.  II LO                              1 ZSBud.
2.  ZSP 1                            2. I  LO.
3. ZSNaft.                           3. ZSMech.
4. ZSElektr.                                       

 

  ZSP nr 2 (org.W Wójcik,)   

       GR. I                                      GR.2
1.  ZSNaft.                                   1. II LO
2.   I  LO                                      2. ZS2
3  .ZSElektr.                                3. ZSKU
4. ZSP 1

Listopad  2021

 

 

 

 

maj,czerwiec 2022

10.Unihokej

 

11. Pływanie

    Organizator:  I LO     ZSNaft.( D.Płaza )  -dziewczęta
–                                      ZSNaft. (D.Płaza )    – chłopcy

zgłoszenia do PWSZS w Rzeszowie do 30.IX.2021
 

listopad 2021

 

grudzień 2021