Starty w zawodach : IGRZYSKA DZIECI , IMS, (2018/2019)

ILOŚĆ STARTÓW W ZAWODACH

szkoła – pow., rej – pół. woj., woj. – ŁĄCZNIE 
SP3     –   13   –   1   –   1   –     1   –   16   –   V
SP4     –     5   –   0   –   0   –     5   –   10   –   IX
SP5     –   13   –   0   –   0   –     0   –   13   –   VIII

SP6     –     8   –   1   –   2   –     3   –   15   –   VII
SP7     –   20   –   4   –   3   –   12   –   30   –   III
SP8     –   14   –   2   –   0   –     2  –    16   –   V
SP10   –   15   –   1   –   1   –     1   –   18   –   IV
SP12   –     2   –   0   –   0   –     0   –     2   –   X
SP14   –   21   –   3   –   4   –     8   –   38   –   I
SP15   –   23   –   3   –   2   –     6   –   34   –   II

Największe sukcesy sportowe:

–  2 miejsce    Dorota Piejk SP 14  w Finale Woj.  IMS w pływaniu (50m st.dowolnym)
–  6 miejsce   Dominik Kud SP  10  w Finale Woj.IMS w L.A (bieg na 60 m)
–  5 miejsce    SP 14  w Finale Wojewódzkim  IMS w sztafetowych biegach przełajowych chł.
–  6 miejsce    SP   7  w Finale Wojewódzkim  IMS w sztafetowych biegach przełajowych
–  7 miejsce      SP   7 w  Finale Woj. IMS w mini koszykówce chlopcow

ORGANIZACJA ZAWODÓW SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO PRZEZ POSZCZEGÓLNE SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2015 / 2016 NA SZCZEBLU POWIATU

GIMNAZJUM nr 3 –     5 przeprowadzonych zawodów
GIMNAZJUM nr 4 –     4 x przeprowadzało zawody
GIMNAZJUM nr 1 –     4 x przeprowadzało zawody
GIMNAZJUM nr 5 –     3 x przeprowadzało zawody
GIMNAZJUM nr 2       1 X przeorowadzalo zawody
GIMNAZJUM 2-JEZYCZNE – 1 X przeorowadzało zawody
Razem  zorganizowano   :  18 zawodów

ORGANIZACJA ZAWODÓW  WOJEWÓDZKIEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO NA SZCZEBLU REJONOWYM i WOJEWÓDZKIM

Rejony:
Gimnazjum nr  3            –  2 (piłka siatkowa dziewcząt,piłka ręczna chł.)
Gimnazjum 2-języczne  – 1 (koszyk.chł.)
Gimnazjum nr  5            – 1 pilka ręczna dz.)

Półfinał wojewódzki:
G-3                               3 (pływanie,kosz.dz,piLka ręczna chł.)
G-5                              1 (koszyk. dz.)

Finał  woj.:
G-4                              1 ( aerobik.)

Razem  :                      9 zawodów

UCZESTNICTWO W ZAWODACH SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015 / 2016 NA SZCZEBLU POWIATU, REGIONU, WOJEWÓDZTWA

GIMNAZJUM nr 1 –    brało udział w 13 zawodach(10 powiat, 3 (finał woj.)
GIMNAZJUM nr 2 –    brało udział w 20 zawodach( 17 powiat,1 rejon,1 półfinał i 1 finał woj.)
GIMNAZJUM nr 3 –    brało udział w 37 zawodach(17 powiat, 2 rejon 4 półfinał,14 finał woj.)
GIMNAZJUM nr 4 –    brało udział w 40 zawodach:(20 powiat,2 rejon,4 półfinał,14 finał woj.)
GIMNAZJUM nr 5 –    brało udział w 22 zawodach :(14 powiat,2 rejon, 6 finał woj.)
GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE – brało udział w 15 zawodach(10 powiat, 2 rejon,2 półfinał,1  finał woj.)
GIMNAZJUM KATOLICKIE brało udział w 11 zawodach: (10 powiat i 1 rejon)
Łącznie  w/w  zawodach uczestniczyło 850 uczniów szkół krośnieńskich

Największe sukcesy sportowe  :

–  1 miejsce  G-3 w Finale Wojewódzkim w aerobiku
–  2 miejsce  G-4 w Finale Wojewódzkim w aerobiku
–  1 miejsce  G-2-jęz (Jolanta Uliasz) w Finale Wojewódzkim L.A-(skok w dal)
–  2 miejsce  G-3(Aleksandra Gorzynik) w Finale Woj. w plywaniu(50 m st.dowolnym)
–  2 miejsce  G-4 w Finale Woj. w gimnastyce dziewczat
–  3 miejsce  G-3 w Finale Woj. w koszykowce dziewcząt
–  6 miejsce  G-2 – języczne  w Finale Wojewódzkim w koszykówce  chłopców
–  3 miejsce  G-4 w Finale Wojewódzkim w gimnastyce  dziewcząt
–  4 miejsce  G-3 w Finale Wojewódzkim w gimnastyce  dziewcząt
–  4 miejsce  G-3 w Finale Wojewódzkim w pływaniu dz.(sztafeta 6x50m st.dow.)
–  5 miejsce  G-4 w FInale Woj.w tenisie stołowym dziewcząt

 

                                           IGRZYSKA DZIECI

WSPÓŁORGANIZACJA I ORGANIZACJA ZAWODÓW W RAMACH IMS W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

SZKOŁA DYSCYPLINA SZCZEBEL Łącznie m-ce
SP1 —————————- ————- 0
SP3 Współorganizacja z SP 8 i SP 5

1.Trójbój LA DZ i CHŁ

2.Ind.mistrzostwa L.A

 

powiat

powiat

 

 

2

 

 

 

SP4 Organizacja:

1.Drużynowe Biegi Przełajowe

 

powiat

 

1

SP5 Współorganizacja z SP 3

1.Trójbój  L.A dz,chł

 

powiat

 

1

SP6 Organizacja

1.Tenis stołowy dz.,chł
2.Szachy drużynowe

 

 

powiat
powiat
rejon

 

 

2

 

 

III

SP7 Organizacja:

1.Mini Piłka Ręczna dziewcząt

1.Mini Piłka Ręczna chłopców

2.Mini Koszykówka dziewcząt

3.Mini Koszykówka chłopców

6.Baw się razem z nami

7.Baw się razem z nami

6.Mini Piłka Ręczna dziewcząt

7. Mini Piłka Ręczna chłopców

8.  Mini Piłka Ręczna chlopców

 

powiat

powiat

powiat

powiat

powiat

rejon

rejon

rejon

półfinał

 

 

9

 

 

I

SP8 Organizacja:

1.Piłka nożna dziewcząt
2.Piłka nożna chł.
3.Indywid.mistrz..L.A

 

powiat
powiat
powiat

 

3

SP10 Organizacja:

1.trójbój L.A

 

powiat

 

1

SP12 1.Drużynowe biegi przełajowe dz+chł powiat 2
SP14 Organizacja:

1.Indywid.mistrzostwa L.A

2.Czwórbój L.A dziewcząt

3.Czwórbój L.A chłopców

4.Mini unihokej dz.

5.Mini unihokej dz.

6.Pilka siatkowa dz.

7.Pływanie dz,chł

8.Plywanie

 

powiat

powiat

powiat

powiat

powiat

rejon

pół.woj.

finał woj.

 

8

 

 

 

 

II

 

 

 

SP15 Organizacja:

1.Sztafetowe Biegi Przełajowe dz. i chł.

2. Mini Piłka Siatkowa dziewcząt

3. Mini Piłka Siatkowa chłopców

 

 

powiat

powiat

powiat

powiat

 

 

 

 

4

 

 

 

IV

RAZEM: ———————————— powiat

Rejon

1/2fin.,finał

26

6

5

37


                                             STARTY W ZAWODACH W RAMACH IMS

 

SZKOŁA

             ILOŚĆ STARTÓW W ZAWODACH  

ŁĄCZNIE

powiatowych rejonowych pół.woj wojewódzkich
SP3 13 0 2 15 V
SP4 9 1 10 I X
SP5           11 0 0 3 14  VI
SP6  20 1        2 1 24 IV
SP7 21 5        3           6      35 III
SP8 11 1 2      14 VI
SP10  9 2      11  VIII
SP12  7       9  X
SP14 25 4        4 8      41   I
SP15 23 6        3 5 37 II

Największe sukcesy sportowe :

–   3 miejsce  Ilona Stachowicz- SP 14 w Finale Woj.w pływaniu na dyst 50m.st.grzbiet.
 –   3 miejsce    SP   14    w Finale Wojewódzkim  IMS w piłce siatkowej chłopców
 –   3 miejsce    SP   7        w Finale Wojewódzkim  IMS ”Baw się z nami”
 –   4 miejsce   SP 14       w Finale Woj.w plywaniu (sztafeta 8x50m st.dow.dziewcząt)
 –   7 miejsce   SP 14       w Finale Woj.w plywaniu (sztafeta 8x50m st.dow.chłopców)
 –   6 miejsce   SP 14         w Finale Woj. IMS w gimnastyce chłopców
 –   6 miejsce   SP  14        w Finale Wojewódzkim  IMS w koszykówce chłopców
 –   6 miejsce   SP   7        w Finale Wojewódzkim  IMS w koszykówce dziewcząt

 

                   SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

              PSZS w MIEŚCIE KROŚNIE w roku 2016/17

 

                               GIMNAZJADA

 

  ORGANIZACJA ZAWODÓW  SZS  W ROKU SZKOLNYM 

                 2016/2017: NA SZCZEBLU POWIATU

GIMNAZJUM nr 6 –     6  przeprowadzonych zawodów
GIMNAZJUM nr 4 –     5 x przeprowadzało zawody
GIMNAZJUM nr  1       4 x przeprowadzało zawody
GIMNAZJUM nr 3 –     4 x przeprowadzało zawody
GIMNAZJUM nr 2-      1x przeprowadzało zawody
GIMNAZJUM 2-języczne-     1 x przeprowadzało zawody

Razem  zorganizowano   :  21 zawodów

             NA SZCZEBLU REJONOWYM I WOJEWÓDZKIM

       Rejony:

 Gimnazjum nr  4 –          2  ( szachy,piłka ręczna chł.)

Gimnazjum 2-języczne   1  (koszyk.chł.)
Gimnazjum nr  5 –            4  (piłka ręczna dz.,ch,szt.b.przeł.dr.b.przeł)

   Półfinał wojewódzki

  G -3                               1 (pływanie)

   Finał  woj.

 G 3                             1 (pływanie)
 G-4                             1 (szachy)

Razem  :                         10 zawodów

UCZESTNICTWO W ZAWODACH SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO w ROKU SZKOLNYM 2016/2017 NA SZCZEBLU POWIATU ,REJONU, WOJEWÓDZTWA

GIMNAZJUM nr 1 –    brało udział w 8 zawodach(8 powiat.)
GIMNAZJUM nr 2 –    brało udział w 17 zawodach( 15 powiat,  2 finał woj. )
GIMNAZJUM nr 3 –    brało udział w 35 zawodach(18 powiat, 6 rejon                                            ,                                                                               5 pólfinał,6 finał woj.)
GIMNAZJUM nr 4 –    brało udział w 48 zawodach:(22 powiat,5 rejon,
4 półfinał,17 finał woj.)
GIMNAZJUM nr 5 –    brało udział w 15 zawodach :(12 powiat,1 rejon
1 półfinał, 1 finał woj.):
GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE – brało udział w 10 zawodach(8 powiat,
1 rejon,1 finał  woj.)
GIMNAZJUM KATOLICKIE brało udział w 6 zawodach: (5 powiat, 1 finał woj.)

Łącznie  w/w  zawodach uczestniczyło 860 uczniów szkół krośnieńskich

  Największe sukcesy sportowe  :

–  1 miejsce  G-3 w Finale Wojewódzkim w aerobiku
–  1 miejsce  G-3 (Aleksandra Gorzynik) w Finale Woj.na dyst.50m st.dow
–  2 miejsce  G-4 w Finale Wojewódzkim w aerobiku
–  2 miejsce  G-4 w Finale Wojewódzkim w szachach drużynowych
–  2 miejsce  G-4 w Finale Wojewódzkim w szt.biegach przeł.dziewcząt
–  2 miejsce  G-Katol.-Sz.Gużkowski w Finale Woj. w ind. biegach przeł.
–  3 miejsce  G-4 w Finale Wojewódzkim w druż..biegach przeł.dziewcząt
–  3 miejsce  G-3 w Finale Woj. w pływaniu(sztefeta 8x50m st.dow.dz.)
–  4 miejsce  G-4 w Finale Wojewódzkim w gimnastyce  dziewcząt
–  4 miejsce  G-3 w Finale Woj. w gimnastyce chłopców
–  5 miejsce  G-3 w Finale Wojewódzkim w koszkówce dziewcząt

 

              WSPÓŁORGANIZACJA I ORGANIZACJA ZAWODÓW

   W RAMACH  IGRZYSK DZIECI  W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

SZKOŁA DYSCYPLINA SZCZEBEL Łącznie m-ce
—————————-
SP3  Organizacja

1,2.Trójbój LA DZ i CHŁ

3.Ind.mistrzostwa L.A
4.Czwórbój L.A dz.

 

powiat

powiat

powiat

 

4

 

 

IV

SP4 Organizacja:

1.Czwórbój L.A chł.
2.Ind.mistrz. l.A

 

powiat
powiat

 

2

SP5 Organizacja

1.Trójbój  L.A ,chł
2.Piłka ręczna chł.

 

powiat
powiat

 

2

SP6 Organizacja

1,2.Tenis stołowy dz,chł

3.Szachy drużynowe
4. Szachy indywidualne
5. Szachy drużynowe

 

powiat

powiat

powiat
rejon

 

 

5

 

 

III

SP7 Organizacja:
1.
Unihokej dz.2.Mini-koszykówka chłopców3.Baw się razem z nami

4.Koszykowka chł.

5.Mini Piłka Ręczna dziewcząt

 

 

powiat

powiat

powiat

rejon

rejon

 

 

5

 

 

III

SP8 Organizacja:

1.Piłka nożna dziewcząt
2.Pilka nożna chł

 

powiat

powiat

 

2

 

IV

SP10 Organizacja:

1.Czwórbój L.A chłopców

 

powiat

 

1

SP12 1,2.Drużynowe biegi przelajowe dz+ch
3,4.Sztafetowe biegi przeł. dz.+chł.
5,6Drużynowe biegi przeł. dz.+chł
7,8.Sztafetowe biegi przeł.dz.+chł
powiat
powiat
rejon
rejon
 8 I
SP14 Organizacja:

1.Indywid mistrzostwa L.A

2.Mini unihokej dz

3.Koszykówka dz

4,5.Pływanie dz,chł

6,7.Plywanie dz.chl.

 

powiat

powiat

powiat

pół.woj.
finał woj.

 

7

 

 

 

 

II

 

 

 

SP15 Organizacja:

1. Mini Piłka Siatkowa dziewcząt

2. Mini Piłka Siatkowa chłopców

 

powiat

powiat

 

2

 

IV

 

RAZEM: ———————————— powiat

Rejon

1/2fin.,finał

27

7

4

40

 

                       STARTY W ZAWODACH W RAMACH IGRZYSK DZIECI

 

 

SZKOŁA

             ILOŚĆ STARTÓW W ZAWODACH  

ŁĄCZNIE

powiatowych rejonowych pół.woj wojewódzkich
SP3 12 1 1 1 15  V
SP4 4  4 IX
SP5            12 0 0 0 12 VI
SP6  11 5        2 2 18 IV
SP7 21 4        2            3      30 III
SP8  12 1 1      14 V
SP10  7 1 1       9 VII
SP12  2 1       3  X
SP14 26 9        2 2      39   I
SP15 24 6        2 5      37  II

Największe sukcesy sportowe :

 

   1 miejsce   SP 8       w Finale Woj. ID w sztafetowych biegach przełajowych chł.

 –   1 miejsce   SP 12 (Oskar Jaszczór)  w Finale Woj.w pływaniu na dyst 50m.st.klas.

–   2 miejsce  SP 15  ( Julia Cecuła)   w Finale Woj. w 3-boju L.A

   3 miejsce   SP 8  (Maks Plaza)  w Finale Woj.w indywid,biegach przełajowych

   4 miejsce   SP 15       w Finale Woj. ID w sztafetowych biegach przełajowych chł.

 –   4 miejsce  SP 15        w Finale Woj. w 3-boju L.A chłopców

–    5 miejsce   SP 14       w Finale Woj.w pływaniu (sztafeta 6x25m st.dow.chłopców)  

–    6 miejsce   SP 14       w Finale Woj.w pływaniu (sztafeta 6x25m st.dow.dziewcząt) 

 

 

       ORGANIZACJA ZAWODÓW  IMS  W ROKU SZKOLNYM 

                    2018/2019 NA SZCZEBLU POWIATU

SP nr 6 Krosno         –     3  przeprowadzone zawody

SP nr 7 Krosno         –    2 x przeprowadzało zawody

SP nr10 Krosno       –     1 x przeprowadzało zawody

SP nr 12 Krosno      –     5 x przeprowadzało zawody

SP nr 14 Krosno      –     5 x przeprowadzało zawody

SP nr 15 Krosno      –     2 x przeprowadzało zawody

Razem  zorganizowano   :  18 zawodów

 

                      ORGANIZACJA ZAWODÓW  S Z S

            NA SZCZEBLU REJONOWYM I WOJEWÓDZKIM

 

 Rejony:

 SP nr 12                        4  ( szt.biegi prze.dz.,chł.,druż.b.przeł.dz.,chł.)

 S P nr  14                             2  (koszykówka dz.,ch,)

SP nr 10                               1  (p.ręczna.chł.)
SP  nr   6                              
1   ( szachy druzynowe)

Półfinał wojewódzki

  SP nr 14                        2 (pływanie dz.+chł,koszykówka dz.,chł..)

SP nr 10                         1 (p.ręczna chł.)

 Razem  :                         13 zawodów

 

UCZESTNICTWO W ZAWODACH SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO

w ROKU SZKOLNYM 2017/2018 NA SZCZEBLU POWIATU ,REJONU, WOJEWÓDZTWA

SP nr 3   – brała udział w  3 zawodach:(2 powiat +1 finał woj.)

SP nr 5 –   brała udział w  2 zawodach:( 2 powiat )

SP nr 6-    brała udział w 14 zawodach;( 9 powiat,2 rejon 2 pólfinał,1 finał woj.)

SP  nr 7 –  brała udział w   9 zawodach:(7 powiat,1 rejon,1finał woj.)

SP nr 10 – brała udział w 24 zawodach :(14 powiat,5 rejon,3 pólfinał i

2 finał woj.):
SP nr 14 – brała udział w 30 zawodach:(17 powiat,4 rejon,2 półfinał i
7 finał woj.)
SP nr 15 – brała udział w 34 zawodach:(18 powiat,7 rejon,4 półfinał i
5 finał woj.)

GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE – brało udział w 5 zawodach(3 powiat,

1 rejon,1 finał  woj.)

Łącznie  w/w  zawodach uczestniczyło 840 uczniów szkół krośnieńskich

  Największe sukcesy sportowe  :

–  2 miejsce  SP-6(Michał Ginalski)w Finale Woj.na dyst.50m st.klas.
–  2 miejsce  G-2-jęz. (Monika Moskal) w Finale Woj.w skoku w dal

–  3 miejsce  SP 15 w Finale Wojewódzkim w szt.biegach przeł.dziewcząt

–  3 miejsce  SP-14 w Finale Woj. w pływaniu(sztefeta 6x50m st.dow.dz.)

–  3 miejsce  SP-14 (Dorota Piejko) w Finale Woj.na dyst.50m st.dow.

–  3 miejsce  SP-14 (J.Stachowicz) w Finale Woj.na dyst.50m st.grzbiet.
–  6 miejsce  SP-14 w Finale Wojewódzkim w gimnastyce dziewcząt