Terminarz PWSZS Rzeszów

 Terminarz zawodów  P W SZS w Rzeszowie _2016-2017

TERMINARZ IMPREZ SPORTOWYCH NA ROK 2016 / 2017

 

Lp. Dyscyplina Gmina Powiat Rejon Półfinał Finał
I G R Z Y S K A   M Ł O D Z I E Ż Y   S Z K O L N E J   ( 7   –   1 3   L A T )
1. Ind. Mistrz. w LA 2 dek. IX 2016 27 IX 2016
2. Szt. biegi przełajowe 3 dek. IX 2016 1 dek. X 2016 2 dek. X 2016 18 X 2016
3. Druż. biegi przełajowe 3 dek. III 2017 1 dek. IV 2017 3 dek. IV 2017
4. 4-bój LA 1 dek. V 2017 2 dek. V 2017 1 dek. VI 2017
5. 3-bój LA 2 dek. V 2017 3 dek. V 2017 2 dek. VI 2017
6. Mini koszykówka do 15 XII 2016 1 dek. II 2017 3 dek. II 2017 1 dek. III 2017 3 dek. III 2017
7. Mini siatkówka do 28 II 2017 2 dek. III 2017 1 dek. IV 2017 3 dek. IV 2017 1 dek. V 2017
8. Mini piłka ręczna do 30 XI 2016 2 dek. XII 2016 1 dek. II 2017 3 dek. II 2017 2 dek. III 2017
9. Mini unihokej 2 dek. XI 2016 1 dek. XII 2016 3 dek. XII 2016
10. Pływanie 2 dek. III 2017 1 dek. IV 2017
11. Tenis stołowy do 15 I 2017 2 dek. II 2017 1 dek. III 2017 3 dek. III 2017
12. Badminton Zgłoszenia szkół na srs.szs.pl do dnia 30 IX 2016 2 dek. XI 2016 1 dek. XII 2016
13. Szachy do 15 X 2016 3 dek. X 2016 1 dek. XI 2016 2 dek. XI 2016
14. Gimnastyka Zgłoszenia szkół na srs.szs.pl do dnia 30 IX 2016 2 dek. III 2017
15. Łyżwiarstwo Zgłoszenia szkół na srs.szs.pl do dnia 30 IX 2016 1 dek.  III 2017
16. Narciarstwo bieg. Zgłoszenia szkół na srs.szs.pl do dnia 30 IX 2016 1 dek. II 2017
17. „Baw się z nami” 2 dek. V 2017 3 dek. V 2017 1 dek. VI 2017 2 dek. VI 2017
G I M N A Z J AD A   ( 1 4   –   1 6   L A T )
1. Ind. Mistrz. w LA 2 dek. IX 2016 28 IX 2016
2. Szt. biegi przełajowe 3 dek. IX 2016 1 dek. X 2016 2 dek. X 2016 18 X 2016
3. Druż. biegi przełajowe 3 dek. III 2017 1 dek. IV 2017 3 dek. IV 2017
4. Liga LA 1 dek. V 2017 2 dek. V 2017 3 dek. V 2017
5. Koszykówka do 31 X 2016 2 dek. XI 2016 1 dek. XII 2016 2 dek. XII 2016 2 dek. II 2017
6. Piłka siatkowa do 15 I 2017 3 dek. II 2017 2 dek. III 2017 1 dek. IV 2017 3 dek. IV 2017
7. Piłka ręczna do 15 XII 2016 2 dek. II 2017 1 dek. III 2016 2 dek. III 2016 1 dek. IV 2016
8. Unihokej 1 dek. XI 2016 3 dek. XI 2016 2 dek. XII 2016
9. Pływanie 1 dek. III 2017 3 dek. III 2017
10. Tenis stołowy do 10 XI 2016 3 dek. XI 2016 2 dek. XII 2016 2 dek. II 2017
11. Badminton Zgłoszenia szkół na srs.szs.pl do dnia 30 IX 2016 2 dek. XI 2016 1 dek. XII 2016
12. Szachy do 20 X 2016 3 dek. X 2016 1 dek. XI 2016 3 dek. XI 2016
13. Aerobik Zgłoszenia szkół na srs.szs.pl do dnia 30 IX 2016 3 dek. IV 2017
14. Gimnastyka Zgłoszenia szkół na srs.szs.pl do dnia 30 IX 2016 2 dek. III 2017
15. Łyżwiarstwo Zgłoszenia szkół na srs.szs.pl do dnia 30 IX 2016 1 dek. III 2017
16. Narciarstwo bieg. Zgłoszenia szkół na srs.szs.pl do dnia 30 IX 2016 1 dek. II 2017
L I C E A L I A D A   ( 1 7   –   1 9   L A T )
1. Liga LA 3 dek. IX 2016 3 dek. V 2017
2. Szt. biegi przełajowe 1 dek. X 2016 2 dek. X 2016 18 X 2016
3. Druż. biegi przełajowe 3 dek. III 2017 1 dek. IV 2017 3 dek. IV 2017
4. Koszykówka do 15 II 2017 1 dek. III 2017 2 dek. III 2017 1 dek. IV 2017
5. Piłka siatkowa do 20 XII 2016 2 dek. II 2017 1 dek. III 2017 3 dek. III 2017
6. Piłka ręczna do 10 XI 2016 3 dek. XI 2016 2 dek. XII 2016 3 dek. II 2017
7. Unihokej Zgłoszenia szkół na srs.szs.pl do dnia 30 IX 2016 1 dek. XI 2015 3 dek. XI 2016 2 dek. XII 2016
8. Pływanie Zgłoszenia szkół na srs.szs.pl do dnia 30 IX 2016 1 dek. XII 2016 3 dek. II 2017
9. Tenis stołowy 2 dek. XI 2016 3 dek. XI 2016 2 dek. XII 2016
10. Badminton Zgłoszenia szkół na srs.szs.pl do dnia 30 IX 2016 2 dek. X 2016 1 dek. XI 2016
11. Szachy 3 dek. X 2016 1 dek. XI 2016 3 dek. XI 2016
12. Aerobik Zgłoszenia szkół na srs.szs.pl do dnia 30 IX 2016 3 dek. IV 2017

 

 

TERMINARZ IMPREZ SPORTOWYCH NA ROK 2017 / 2018 Lp. Dyscyplina Gmina Powiat Rejon Półfinał Finał I G R Z Y S K A D Z I E C I ( 7 – 1 3 L A T ) 1. Ind. Mistrz. w LA — 2 dek. IX 2017 — — 26 IX 2017 2. Szt. biegi przełajowe 3 dek. IX 2017 1 dek. X 2017 2 dek. X 2017 — 19 X 2017 3. Druż. biegi przełajowe — 3 dek. III 2018 1 dek. IV 2018 — 3 dek. IV 2018 4. 4-bój LA 1 dek. V 2018 2 dek. V 2018 — — 3 dek. V 2018 5. 3-bój LA 2 dek. V 2018 3 dek. V 2018 — — 2 dek. VI 2018 6. Mini koszykówka do 15 XII 2017 3 dek. I 2018 3 dek. II 2018 2 dek. III 2018 1 dek. IV 2018 7. Mini siatkówka do 28 II 2018 2 dek. III 2018 1 dek. IV 2018 3 dek. IV 2018 1 dek. V 2018 8. Mini piłka ręczna do 30 XI 2017 2 dek. XII 2017 3 dek. I 2018 2 dek. II 2018 1 dek. III 2018 9. Mini piłka nożna 2 dek. VI 2018 — — — 10. Mini unihokej — 2 dek. XI 2017 — 1 dek. XII 2017 2 dek. I 2018 11. Pływanie — — — 2 dek. III 2018 1 dek. IV 2018 12. Tenis stołowy do 26 I 2018 3 dek. II 2018 2 dek. III 2018 — 3 dek. III 2018 13. Badminton Zgłoszenia szkół na srs.szs.pl do dnia 30 IX 2017 2 dek. XI 2017 1 dek. XII 2017 14. Szachy do 15 X 2017 3 dek. X 2017 1 dek. XI 2017 — 2 dek. XI 2017 15. Gimnastyka Zgłoszenia szkół na srs.szs.pl do dnia 30 IX 2017 — 2 dek. III 2018 16. Łyżwiarstwo Zgłoszenia szkół na srs.szs.pl do dnia 30 IX 2017 — 1 dek. III 2018 17. Narciarstwo bieg. Zgłoszenia szkół na srs.szs.pl do dnia 30 IX 2017 — 3 dek. I 2018 18. „Baw się z nami” 2 dek. V 2018 3 dek. V 2018 1 dek. VI 2018 — 2 dek. VI 2018 I G R Z Y S K A M Ł O D Z I E Ż Y S Z K O L N E J ( 1 4 – 1 6 L A T ) 1. Ind. Mistrz. w LA — 2 dek. IX 2017 — — 27 IX 2017 2. Szt. biegi przełajowe 3 dek. IX 2017 1 dek. X 2017 2 dek. X 2017 — 19 X 2017 3. Druż. biegi przełajowe — 3 dek. III 2018 1 dek. IV 2018 — 3 dek. IV 2018 4. Liga LA 1 dek. V 2018 2 dek. V 2018 — — 3 dek. V 2018 5. Koszykówka do 31 X 2017 2 dek. XI 2017 1 dek. XII 2017 2 dek. I 2018 3 dek. II 2018 6. Piłka siatkowa do 26 I 2018 3 dek. II 2018 2 dek. III 2018 1 dek. IV 2018 3 dek. IV 2018 7. Piłka ręczna do 15 XII 2017 2 dek. I 2018 3 dek. II 2018 2 dek. III 2018 1 dek. IV 2018 8. Piłka nożna 2 dek. VI 2018 9. Unihokej — 2 dek. XI 2017 — 1 dek. XII 2017 1 dek. I 2018 10. Pływanie — — — 1 dek. III 2018 1 dek. IV 2018 11. Tenis stołowy do 10 XI 2017 3 dek. XI 2017 2 dek. XII 2017 — 2 dek. I 2018 12. Badminton Zgłoszenia szkół na srs.szs.pl do dnia 30 IX 2017 2 dek. XI 2017 1 dek. XII 2017 13. Szachy do 20 X 2017 3 dek. X 2017 1 dek. XI 2017 — 3 dek. XI 2017 14. Gimnastyka Zgłoszenia szkół na srs.szs.pl do dnia 30 IX 2017 — 2 dek. III 2018 15. Łyżwiarstwo Zgłoszenia szkół na srs.szs.pl do dnia 30 IX 2017 — 1 dek. III 2018 16. Narciarstwo bieg. Zgłoszenia szkół na srs.szs.pl do dnia 30 IX 2017 — 3 dek. I 2018 L I C E A L I A D A ( 1 7 – 1 9 L A T ) 1. Liga LA — — 3 dek. IX 2017 — 3 dek. V 2018 2. Szt. biegi przełajowe — 1 dek. X 2017 2 dek. X 2017 — 19 X 2017 3. Druż. biegi przełajowe — 3 dek. III 2018 1 dek. IV 2018 — 3 dek. IV 2018 4. Koszykówka — do 26 I 2018 3 dek. II 2018 2 dek. III 2018 1 dek. IV 2018 5. Piłka siatkowa — do 20 XII 2017 3 dek. I 2018 3 dek. II 2018 2 dek. III 2018 6. Piłka ręczna — do 10 XI 2017 3 dek. XI 2017 2 dek. XII 2017 3 dek. I 2018 7. Piłka nożna 2 dek. VI 2018 — — — 8. Unihokej Zgłoszenia szkół na srs.szs.pl do dnia 30 IX 2017 3 dek. XI 2017 1 dek. I 2018 3 dek. II 2018 9. Pływanie Zgłoszenia szkół na srs.szs.pl do dnia 30 IX 2017 1 dek. XII 2017 3 dek. II 2018 10. Tenis stołowy — 2 dek. XI 2017 3 dek. XI 2017 — 2 dek. XII 2017 11. Badminton Zgłoszenia szkół na srs.szs.pl do dnia 30 IX 2017 2 dek. X 2017 1 dek. XI 2017 12. Szachy — 3 dek. X 2017 1 dek. XI 2017 — 3 dek. XI 2017